Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

De Raad van State heeft voor de derde keer achtereen de milieuvergunning voor de grootste legbatterij van Nederland vernietigd. Het bedrijf voldoet niet aan de milieunormen. Stichting Wakker Dier had de rechtszaak met omwonenden in Groesbeek e.a. aangespannen. De megakippenfarm bewijst samen met ‘Knorhof’, de grootste varkensflat van Nederland, het ongelijk van het kabinet over megastallen. Deze megastallen, waar Wakker Dier tegen procedeert, zijn al jarenlang in opspraak vanwege wetsovertredingen. Door gebrekkige wetgeving ontwikkelen de megastallen zich tot wetteloze vrijstaten.

De Raad van State oordeelt dat het bedrijf voor wat betreft cumulatieve stankhinder onacceptabele hinder veroorzaakt. Uitzonderlijk is dat het besluit van de Gemeente om de vergunning te verlenen, niet alleen is vernietigd maar ook de Raad van State nu zelf op de stoel van de Gemeente is gaan zitten een eigen besluit tot weigering van de vergunning heeft genomen. Dit komt zelden voor en kan worden opgevat als een keiharde diskwalificatie van de Gemeente die steeds opnieuw de vergunning probeert te verlenen.

Het kabinet deed onlangs voorkomen alsof megastallen door kostenbesparing vanwege schaalgrootte bovenwettelijk kunnen werken. Bijvoorbeeld door meer ruimte te geven aan de dieren en overlast en schade aan de omgeving te beperken. Megastallen zouden hierdoor de milieu- en welzijnsproblemen van de ‘gewone’ bio-industrie kunnen verminderen. De ervaring van Wakker Dier met de grootste bio-industrie in Nederland is echter juist tegenovergesteld: de megabedrijven, bijgestaan door dure advocaten, nemen het niet zo nauw met de wet, problemen verergeren en de overheid kijkt door gebrekkige wetgeving machteloos toe.

In de megakippenfarm in Groesbeek zitten 300.000 kippen op een A4’tje leefruimte. Het bedrijf is al meermalen in opspraak geraakt door mestfraude en illegaal werk. Al sinds 2003 is het in strijd met de milieunormen in werking. De gemeente maakte 10 jaar geleden in alle naïviteit en met gebrek aan kennis (privaatrechtelijke) afspraken met de advocaat van de megaboer, waarin ze medewerking toezegden aan de realisering van de grootste legbatterij. Later bleek dat de megastal niet aan de milieunormen voldoet. Toch verleent de gemeente onder dreiging van een megaschadeclaim steeds opnieuw de vereiste (gedoog)vergunningen. De gemeente zit bij de megaboer volledig in de tang.

Varkensflat ‘Knorhof’ heeft de overheid al meer dan een miljoen euro aan wetshandhaving gekost, veroorzaakt door een waslijst aan wetsovertredingen. Dit meldde de provincie Gelderland in een noodkreet aan de Tweede Kamer. Ondermeer heeft deze varkensflat jarenlang duizenden varkens teveel in de stallen gepropt. De Provincie klaagde over gebrek aan adequate wettige middelen om effectief in te grijpen. Wakker Dier constateert dat (lagere) overheden niet zijn opgewassen tegen megabedrijven met topadvocaten. Wetshandhaving door politie en AID verloopt traag en kan procedureel makkelijk worden gefrustreerd. Onder dreiging van een megaschadeclaim durft de overheid amper op te treden. De megabedrijven wanen zich hierdoor in een vrijstaat waar ze het met de wet niet zo nauw hoeven te nemen.

(Bron: Wakker Dier, 27-2-'08)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel