Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Bewoners van enkele buurtschappen rond de Achterhoekse plaats Etten zijn een burgerinitiatief gestart tegen de komst van grote megastallen.

Dat meldt dagblad De Gelderlander. Doel van het initiatief is te bereiken dat dergelijke grote bedrijven niet worden gebouwd in de aangewezen landbouwontwikkelingsgebieden, maar op nieuw aan te wijzen zogenoemde bio-industrieterreinen.

De initiatiefnemers willen samenwerken met bewoners uit de omgeving van Halle Heide en Aalten, waar ook LOG's staan gepland. Verder willen ze sympathisanten werven elders in Gelderland.

Provinciale Staten van Gelderland zijn verplicht een uitspraak te doen over een burgerinitatief als er minstens 1.500 handtekeningen worden opgehaald. Ook in Overijssel zijn burgerinitiatieven tegen megastallen gestart.

Behoud de Parel