Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Het kabinet stelt 22,9 miljoen euro beschikbaar voor Greenport Klavertje 4 in Venlo.

Met het geld wordt onder meer de aanleg van de verbindingsweg A73/A67 gefinancierd en kan het uit te breiden glastuinbouwgebied Siberië duurzaam en landschappelijk worden ingepast. De benodigde middelen komen uit het budget van de Nota Ruimte.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel