Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Voor alle mensen die het landschap een warm hart toedragen en van mening zijn dat het landschap rondom Grubbenvorst naar de mallemoer geholpen wordt. Zij kunnen een door de ministers Verburg (Landbouw) en Cramer (Ruimtelijke Ordening) georganiseerde enquête invullen. Hopelijk heeft u even tijd om hier in de zomerperiode naar te kijken en uw mening te geven. Uw mening over de beleving en toekomst van het landschap is van invloed, want de uitkomst van de enquête vormt de basis voor de Nota Landschap, welke na de zomer afgerond wordt. U kunt nog mee doen tot 4 september. Ben er dus vlug bij!

Het internetforum over de toekomst van het Nederlandse landschap trekt veel bezoekers

Na drie weken zijn er al ruim 1550 reacties. De ministers Gerda Verburg (Landbouw) en Jacqueline Cramer (Ruimte) roepen alle burgers op mee te doen aan de peiling en het forum op de site van het ministerie van LNV. Sinds de openstelling staat het dilemma nostalgie versus moderniteit het meest in de belangstelling. Hierop zijn tot nu toe ruim zeshonderd reacties geplaatst.

Veel bezoekers vinden dat cultuurhistorische landschappen en buitengebieden behouden moeten blijven. Moderne bouw in het landschap kan, maar bij voorkeur niet in open landschappen. Inpassen in het landschap kan volgens de reacties door gebruik te maken van natuurlijke materialen, vormen en kleuren.

(Bron: ANP)

Klik hier: http://landschap.minlnv.unitedknowledge.nl/landschap

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel