Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Advies inzake sonderingsnotitie POL-aanvulling CZVI Raaieinde van de Provinciale Commissie Omgevingsvraagstukken Limburg

Projecten & onderwerpen: 

Advies inzake sonderingsnotitie POL-aanvulling Centrale Zandverwerkings Installatie (CZVI) Raaieinde van de Provinciale Commissie Omgevingsvraagstukken Limburg (PCOL) 11 juni 2007

Zie bijlage

VERSLAG VAN DE PCOL-VERGADERING D.D. 24 MEI 2007 over 'Sonderingsnotitie POL-aanvulling CZVI Raaieinde

Projecten & onderwerpen: 

VERSLAG VAN DE PCOL-VERGADERING D.D. 24 MEI 2007 over 'Sonderingsnotitie POL-aanvulling Centrale Zandverwerkings Installatie (CZVI) Raaieinde'

Zie bijlage.

Beantwoording vragen, gesteld tijdens de bijeenkomst met de Raad op 9 februari 2006 in Grubbenvorst over de CVI.

Projecten & onderwerpen: 
9 februari 2006 vond een informatiebijeenkomst plaats, georganiseerd door de gemeenteraad van Horst aan de Maas. De zaal in 't Haeren in Grubbenvorst zat afgeladen vol. Na een inleiding door het college en de initiatiefnemer van de Zandverwerkingsinstallatie kregen de burgers de gelegenheid om vragen te stellen. De leden van het College ven B&W en het bedrijf konden alle vragen op dat moment niet beantwoorden. Maar ze werden "meegenomen". Na besturdering van de vragen, kwamen de antwoorden uit de koker van college.

Notulen vergadering gemeenteraad Horst aan de Maas 27 februari 2007

Projecten & onderwerpen: 
Op 27 febrauri 2007 stond een zogenaamd opiniërend voorstel inzake de zandverwerkingscentrale in Grubbenvorst op de raadsagenda, onder nummer 8. Het voorstel luidde:

8. Opiniërend voorstel richtlijnen voor de MER Centrale Verwerkingsinstallatie Zandmaas. (Gemeenteblad 2007. no. 29).

Pagina's

Behoud de Parel
Abonneren op RSS - Berichten van de overheid