Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

'Uitgaven landbouw omlaag'

Projecten & onderwerpen: 

De Europese uitgaven aan het landbouwbeleid moeten op de schop. Ze moeten sterker worden gekoppeld aan maatschappelijke waarden. Daarnaast moeten de lidstaten meer mee betalen (cofinanciering). Dat bepleit de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) in een vandaag gepresenteerd advies over de financiën van de Europese Unie.

De Adviesraad vindt dat de discussie over de EU-begroting zich nu te zeer versmalt tot de nettobetalerspositie, terwijl deze eigenlijk zou moeten gaan over welk EU-beleid nodig is.

'Antibioticagebruik moet lager'

Landbouwminister Gerda Verburg laat de mogelijkheden onderzoeken om verkoop en voorschrijven van antibiotica uit elkaar te halen. Nu wordt dat gedaan door een en dezelfde dierenarts. Die heeft baat bij een hogere verkoop van diergeneesmiddelen en is daardoor in de verleiding deze sneller voor te schrijven. Verburg ziet het als een verklaring voor het sterk toegenomen antibioticagebruik in met name de intensieve veehouderij.

In een brief aan de Kamer rept Verburg van een toename met 55 procent in de laatste tien jaar, die niet is te verklaren door een grotere omvang van de veestapel.

Vragen Partij voor de Dieren over subsidie mega varkens- en kippenbedrijven uit Groenfonds

Projecten & onderwerpen: 

RIVM: Veesector vaker bron MRSA in ziekenhuis

Van alle MRSA-besmettingen in Nederlandse ziekenhuizen was in de tweede helft van 2006 ruim 20 procent afkomstig uit de veehouderij. Dat blijkt uit een studie van diverse gezondheidsinstellingen.

Uit een studie van de RIVM blijkt dat in heel 2006 14 procent van de besmettingen afkomstig is uit de veehouderij. In 2005 was dit nog 11 procent. De groei komt naar verwachting deels door het preventieve onderzoek naar MRSA bij varkenshouders die worden opgenomen in het ziekenhuis. Van een kwart van de besmettingen is de oorzaak nog onduidelijk.

Onderzoek over uitstoot fijnstof in de veehouderij

Projecten & onderwerpen: 

Pagina's

Behoud de Parel
Abonneren op RSS - Berichten van de overheid