Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Fijnstof metingen begin 2018 in de regio Horst aan de Maas en Venlo.

Vuurwerk 2017 MySense meetkitDit meetproject is na  juni 2018 beeindigd.
De voorlopige uitkomsten: rel. vochtigheid 70-95% heeft een sterk verhogend effect op de fijnstofmetingen. Mbv de metingen in Amsterdam en deze regio Venlo is door het RIVM een correctiefactor berekend. Met de correctiefactor lijkt het goed mogelijk te zijn de toegepaste Nova fijnstof sensoren te kunnen vergelijken met de referentie metingen van de landelijke meetstations. De gebruikte meteo sensor lijkt echter minder geschik voor metingen in de buitenlucht. Duidelijk is dat het snelwegknooppunt met veel in file rijdend vrachtverkeer een sterk verhoogd fijnstof nivo te geven. Dit is in de ochtend en in de namiddag goed zichtbaar.
MySense LoRa meetkit

Met drie verbeterde sensorkits, een andere meteo sensor en een nauwkeuriger en kleinere fijnstof sensor wordt nu gewerkt aan op LoPy gebaseerde meetkits met een klei oled display. Deze meetkits zijn voorzien van een betere meteo, betere fijnstof sensor, klein oled display, en GPS. De kit heeft een hoogwaardiger controller (LoPy) met een betere LoRa antenne voor een groter wireless bereik. Ook deze kits communiceren via LoRa TTN netwerk. Zie ook de pagina Samen Meten.

Het Vuurwerk 2017 fijnstof project

Op initiatief van RIVM wordt ook met de jaarwisseling 2017-2018 fijnstof gemeten op een honderdtal plaatsen in Nederland. Ook op een tiental locaties in de regio Grubbenvorst-Venlo. Bijgaande grafiek laat de PM10 waarden zien van een tiental fijnstof meters van Behoud de Parel en Fontys GreenTechLab  in de regio Horst-Grubbenvorst-Venlo-Blerick.Oud en Nieuw PM10 grafiek Grubbenvorst-Venlo
Er wordt zowel PM2.5 als PM10 fijnstof gemeten. Dit jaar is het een uitgebreidere test als vorig jaar: niet een maar een tiental meetkits verspreid over de regio, we meten met een betere fijnstof sensor, meerdere fijnstoffracties, en ook zelfs de rel. vochtigheid en temperatuur op de meetlocaties. Dit jaar proberen we het uit niet via wifi maar via Internet der Dingen LoRaWan netwerk van TTN in Amsterdam. De kits zijn gemaakt en geinstalleerd door de studenten van Fontys GreenTechLab in Venlo.
Alle jaarwisselings metingen zijn in te zien via de dataportaal van het RIVM, en in meer detail op deze website: klik hiervoor op een van de markers en de details van de betreffende lokatie worden op een aparte webpagina pagina getoond.

De meetapparatuur voor deze regio is ontwikkeld door Behoud de Parel en de studenten van Fontys GreenTechLab. De meetwaarden worden verzameld door zowel het RIVM als door ver. Behoud de Parel.

fijnstof regio Nrd LimburgDe meetgegevens worden doorgestuurd naar luftdaten.info Open Data en kunnen ook daar life ingezien worden. Ook het RIVM pikt de gegevens op van de Behoud de Parel server en vertoont de grafieken via het RIVM dashboard tesamen met alle individuele grafieken met de namen van de sensors. De namen van de sensoren in de N-Limburg regio beginnen met 'pmsensor', zoals bijv pmsensor1 in Blerick.

Voor meer technische informatie over de lokale metingen zie de website pagina's van Samen Meten en MySense. Bent u geinteresseerd in de software? In deze pagina's vindt u meer informatie hierover.
Zie ook de website pagina's bij RIVM over dit "vuurwerk" experiment.

Behoud de Parel