Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

November 2018: In verschillende regios is nav de MySense ontwikkleingen in Horst aan de Maas overtuigende belangstelling om samen op basis van MySense luchtkwaliteit te gaan meten in de volgende regio's:  St Anthonis, Venray, Oirlo, Nederweert en misschien ook in Deurne. De citizen science initiatieven neem een start in samenwerking met enkele lokale politieke partijen en veeteeltondernemers en tuindersbedrijven. Bottelnecks zijn technische handjes en financiele ondersteuning. RIVM lijkt plannen te hebben om samen met gemeentes ondersteuning te geven. GreenTechLab Fontys Venlo laat een fijnstofmeetproject van start te laten gaan in december in samenhang met MySense.

October 2018: Regressie en correlatie met BAM1020 ref. sensor gemaakt oa door het initiatief in Berghaven tonen aan dat Plantower deeltjes telling data goed correleren (R2 > 0.8) en de data van de gewichts metingen een grotere afwijkimng tonen.
In noord Limburg (St. Anthonis, Oirlo, Venray en Horst aan de Maas) begint concrete vorm aan te nemen to metingen met de LoRa MySense meetkits. Fontys GreenTechLab heeft een connector shield gemaakt voor de meetkits: letterlijk plug en play is nu mogelijk..

September 2018: MySense neemt vooraanstaand deel op 21 september in de "Samen Meten aan Luchtkwaliteit"s dag van RIVM in Bildhoven. Onderwerpen: onderlinge samenwerking, standaardisatie van meten, know-how uitwisseling, uitwisseling statistiek en correlatie resultaten en presentatie van MySense en correlatie/regressie tussenresultaten (PDF 3.4MB).

Augustus 2018: De firma Vtec-ls heeft MySense project voorzien van een 4-tal Spec gassensoren (NO2 en O3). De gassensoren zijn ingebouwd in de MySense pagode en er is een start gemaakt met een regressie en correlatie test. Het research centrum CWI in Amsterdam is benaderd om behulpzaam te zijn bij de statistische hogere orde correlatie berekeningen.

Juli 2018: Behoud de Parel heeft subsidie aangevraagd (PDF 0.5MB) bij Milieu Defensie. Milieu Defensie heeft de helft van de MySense ontwikkelingskosten (€ 4.500,-) gesponsored. Er is een toezeggening van € 1.000 van een ondernemer. Samen met de sponsoring van een ondernemwer van € 1.000 zijn de ontwikkelingskosten bijna afgedekt en zou de uitrol van 10-15 meetkits in de omgeving van start kunnen gaan. Hiervoor wordt nog funding gezocht.

Juni 2018: De meetkits uitgerust meto.a. gas sensoren en fijnstof sensoren kunnen nu behalve via een vaste verbinding of WiFi ook via GPRS/3G mobiel netwerk hun data versturen.
Gezond Leefmilieu Venray gaat beginnen met MySense fijnstof metingen.
Het z.g. Vuurwerk2017 project dat in samenhang met RIVM is uitgevored in de regio Horst-Blerick en bijv. Amsterdam is afgesloten. De leerschool was: veel belangstelling met name rond snelwegkruizing bij Blerick, veel fijnstof emissies door vrachtverkeer, invloed van vocht op fijnstof metingen is corrigeerbaar tav officiele referentiemetingen, toegepaste fijnstofsensor is zeer bruikbaar (Nova en Plantower), meteo sensor DHT22 valt tegen, LoRa signaalsterkte van Marvin chip valt tegen, en LoRa is prima wireless oplossing voor eenvoudige metingen.

Mei 2018: Behoud de parel heeft in Grubbenvorst de meetkit van Meet je Stad in Amersfoort gebouwd. De LoRa meetkit meet temperatuur, vocht en heeft GPS aan boord. Hij werkt op 3 batterijtjes. Zie hun kaart meetjestad.net en zoom in op Venlo.
Twee meer geavanceerde meetkits met  fijnstof/meteo/gas/GPS sensors werkend via lan, wifi of GPRS en een vijftal kleinere meetkits met fijnstof/meteo/GPS sensors werkend via LoRaWan TTN. Deze staan in duurtest en calibratie tests.
- Gepresentatie in den Bosch (Vita Zone),  Venlo (mei 2018 bij Fontys GreenTechLab, PDF 4.5 MB), in Amersfoort (april 2018 bij Meet je Stad, PDF 4MB) en bij Fontys in Venlo (mei 2018, PDF 4.5MB).
- Een sensorkit type 'pagode' is nu uitgevoerd met een ozon, kooloxides en stikstofoxides sensors van de fabrikant Spec en ammoniak en zonodig andere sensors van AlphaSense. De Spec sensors waren half 2017 getest bij GGD Amsterdam. De ammoniak sensor is de volgende stap tav calibratie.
- RIVM heeft nav de sensorskits gebruikt in de regio Amsterdam en Venlo een correctie algorithme tav fijnstof deeltjes tellers met regio afhankelijke factor opgesteld. In de grafieken van Behoud de Parel waren de eerste pogingen tot correcties al in te zien.

Vuurwererk sensorkit casePVC sensorkit caseApril 2018: drie sensorkits met fijnstof (SDS011 of PMS7003), verbeterde meteo sensors (BME280 of BME680), GPS en oled display, data overdracht via LoRaWan of WiFi zijn in beta test genomen. Dit als indirect gevolg van de RIVM vuurwerk project ervaringen. De documentatie en software is te vinden op github.

Maart 2018: de eerste conclusies kunnen getrokken worden uit de fijnstofmetingen (RIVM vuurwerkproject) met 10 van Fontys geleende sensorskits in de regio Horst aan de Maas. De correctiefactors voor de sensors worden bepaald. Knooppunt snelwegen doet veel stof opwaaien.

Dec 2017/januari 2018: Intermezzo om mee te werken aan een herhaling van de proef om tijdens de jaarwisseling fijnstof en klimaat metingen te doen in het kader van RIVM project Vuurwerk 2017. Een tiental sensors in de regio Noord Limburg zijn samen met studenten van Fontys Venlo neergezet om metingen te verrichten. De software is te vinden op github.

September 2017: De eerste indoor en outdoor testen - in kaart brengen van verschillen tussen de sensors - zijn samenMySense Sensorkitgevat in zg regressie rapporten (PDF documenten op github).

Augustus 2017: De sensorkits zijn klaar om eerste veldtest te ondergaan.

Juli 2017: Eind juli de eerste veldtest in agrarisch gebied en ammoniak bij Coenders in Grubbenvorst.
Gemeente Horst ad Maas en dorpsraden is gevraagd (PDF document aanvraag) de hardware kosten van de sensorkits op zich te nemen. Vermoedelijk vanwege het 'actiegroep' karakter van Behoud de Parel zien ze af van ondersteuning (october 2017).  Gemeente Horst ad Maas is gevraagd om te bewerkstelligen dat de werking van filtersystementav  de emissies gemonitord worden.
- Gas sensors CO2, NO2, O3 worden door Fontys GreenTechLab getest bij GGD Amsterdam.
- De eerte calibratie tests voor fijnstof en meteo sensors zijn bekend (correlatie rapport in PDF formaat): Nova SDS011 correleert goed met Dylos. Shiney PPD42NS correleert nauwelijks met de andere sensors en onderling. Meteo sensor BME280 (warmt blijkbaar op) is ca 1-2 graden hoger als DHT22 van Adafruit.

Juni 2017: MySense staat in de nieuwsbrief van RIVM betreffende Samen Meten en Citizen Science voorbeeld project in Horst aan de Maas. Zie ook het filmpje op Youtube dat opgenomen is over dit project door het RIVM.
- Op de eerste bijeenkomst van "Samen Meten" initiatieven in Utrecht eind juni is naast het initiatief "meten in de stad' uit Amersfoort ook MySense in Horst aan de Maas gepresenteerd (Zie de PDF slides van deze presentatie).

Mei 2017: Gemeente Horst aan de Maas en de dorpsraad Grubbenvorst zijn benaderd voor financiuele ondersteuning van het MySense project.
Een voorstel (PDF formaat) tot bijdrage in de kosten is in juli 2017 naar de dorpsraad Grubbenvorst en gemeente Horst aan de Maas. Door de dorpsraad Grubbenvorst is toegezegd om ook de overige dorpsraden in de regio hierover te benaderen. Oktober/november 2017:  Vermoedelijk vanwege het actiegroep karakter van de ver. Behoud de Parel heeft dit helaas niet geleid tot ondersteuning.

samen meten sensor kitApril 2017: twee sensorkits zijn klaar om in te bouwen in de meetkastjes. De eerste calibratie- en regressietests om tot hoogst betrouwbare meetgegevens te komen worden nu uitgevoerd.
- De eerste meetresultaten zijn nu al in te zien op deze website.

Februari 2017: Behoud de Parel neemt deel aan RIVM Vuurwerk project 2016 met een wifi meetkit in het centrum van Grubbenvorst. De leerschool: de Shiney fijnstof sensor is niet goed toepasbaar. Toepassing van tmeperatuur en vocht sensor is noodzakelijk. Er wordt een aanvang gemakt met ontwikkeling van gassensoren met name stikstofdioxide en ammoniak.

 

Behoud de Parel