Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Vereniging Behoud de Parel uit Grubbenvorst heeft een brief gestuurd naar de gemeente Horst aan de Maas (zie bijlage), waarin de verniging financiële steun vraagt om het fijnstofmeetprject MySense verder te kunnen ontwikkelen. Met de meetkit van MySense kan onder andere de mate van uitstoot van fijnstof bij bijvoorbeeld een IV (Intensieve Veehouderij)-bedrijf  gemeten worden. Onlangs besteedde de Volkskrant nog aandacht aan het fijnstofmeetprject van Behoud de Parel in een artikel in het wetenschappelijk katern. En in oktober 2020 werd het project door dagblad Trouw op een derde plek geplaatst in de Duurzame Top 100.

In de brief aan de gemeete schrijft Behoud de Parel dat het meetinitatief van de vereniging in een agrarische omgeving uniek is voor Nederland. Het project wordt uitgevoerd door vrijwilligers, onder leiding van Teus Hagen. Er is een professioneel product ontwikkeld, dat natuurlijk kosten met zich mee heeft gebracht.

Over de ontwikkeling van de meetkit is in het verleden al eens gesproken met de gemeente en daarin zijn de mogelijkheden om op relatief goedkope en eenvoudige manier de uitstoot van ammoniak en fijn stof bij de IV-bedrijven in Horst aan de Maas te meten, nader toegelicht (lees hier over de brief die Behoud de Parel toen stuurde aan B&W en lees hier het verslag van het gesprek). Het gesprek met de gemeente leek openingen te bieden voor samenwerking. Later stuurde de vereniging aanvullend nog informatie aan de gemeente over het project (van de informatie die toen verstuurd is kunt u hier een update inzien).

Op 28 juli 2017 werd de vereniging via mail medegedeeld dat de gemeente het verzoek afwees. “Hoewel wij de basisgedachte steunen, kunnen wij nu niet rechtstreeks op dit verzoek ingaan; er zijn nog andere partijen die vergelijkbare initiatieven hebben; wij onderzoeken nu waarop wij aan gaan sluiten”. Welke andere “partijen” dat waren, werd verder niet toegelicht. Daarna heeft de vereniging niets meer vernomen van de gemeente. Ook niet over de “andere partijen” die volgens de woordvoerder van de gemeente bij de gemeente in beeld waren om meetapparatuur te kunnen inzetten.

In haar brief aan de gemeente met een nieuw verzoek om ondersteuning wijst Behoud de Parel er op dat de meetapparatuur die de gemeente in samenwerking met de provincie heeft geplaatst op Hoogveld - onder andere geplaatst om metingen te doen in verband met de komst van IV op LOG Witveldweg - onvoldoende werkt. Reden om uit te zien naar andere en betere meetmidelen.

Behoud de Parel heeft de meetkit verder ontwikkeld en inmiddels wordt die meetkit ingezet op meerdere plekken in Nederland (zowel door gemeente als bedrijven). De ontwikkelingskosten zijn tot nu toe deels gedekt via bijdragen van Milieudefensie, enkele ondernemers (waaronder een bekend pluimveebedrijf), WUR Lifestock, Fontys GreenTechLab Venlo en privépersonen. Een belangrijk deel is door de vereniging uit eigen middelen bekostigd.

De vereniging is van mening dat het billijk is om opnieuw bij de gemeente aan te kloppen met het verzoek om financiële ondersteuning. De meetkit heeft een professionele status bereikt, mede door samenwerking met Fontys Hogeschool en Universiteit Wageningen. Daarnaast is de samenwerking met RIVM heel intens. De ontwikkeling vond verder plaats – samen met verschillende andere projecten in den lande – binnen het kader van het initiatief “Meet je stad”.

Als gevolg van feitelijk ontoereikende financiën is het de vereniging niet gelukt een uitrol van meetkits in (bijvoorbeeld) Grubbenvorst te realiseren. In de gemeente St. Anthonis is dat wel mogelijk gebleken met de installatie van een sensor-communicatie-infrastructuur en het plaatsen van 10 van de 20 meetkits. In die gemeente wordt samengewerkt met adviesbureau Connecting Agri & Food (o.a. Proeftuin de Peel) die zelf een twaalftal MySense meetkits in deze regio en regio Venray gebruikt voor haar fijnstof metingen.

De vereniging schrijft in haar brief aan het college van B&W van de gemeente Horst aan de Maas dat met financiële ondersteuning de gemeente bij kan dragen aan een algeheel bewustzijn in de gemeente met betrekking tot de bronnen en effecten van luchtvervuiling, mede in het kader van het streven van de gemeente naar “De Gezondste regio 2025” en daarmee levert de gemeente ook een bijdrage aan de verdere ontwikkeling en verfijning van een tool die bedrijven in de gemeenten kunnen gebruiken om hun bedrijfsvoering (m.b.t. eventuele uitstoot) te monitoren en waar nodig bij te stellen. Behoud de Parel laat B&W weten dat de vereniging graag bereid is op dit punt samen te werken met alle bedrijven in Horst aan de Maas die daar hun voordeel mee denken te kunnen behalen.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel