Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Op 9 maart 2021 ontving de vereniging Behoud de Parel dan toch eindelijk een antwoord op haar brief van 3 mei 2020 over de Centrale Zandverwerkingsinstallatie in Raaieind (Grubbenvorst). Dus ruim tien maanden na het versturen van de brief met vragen. De aanleiding voor de brief van 3 mei was een informatiebrief (van 27 februari 2020) van het college van B&W aan de gemeenteraad van Horst aan de Maas, waarin B&W aankondigde dat hoogwaterveiligheid – als gevolg van de laatste ontwikkelingen en inzichten - niet meer voorop staat. Dat riep verbazing op bij de vereniging, omdat de reden voor het verlenen van een vergunning voor DCM juist gemotiveerd werd met  de noodzaak en urgentie om de burgers van Horst aan de Maas te beschermen tegen overstromingen van de Maas, zoals in 1993 en 1995 hebben plaats gevonden. Uit de raadsinformatiebrief beek dat de veiligheid – ook zonder de beoogde werkzaamheden van DCM – tot minimaal 2050 is gewaarborgd (lees hier het artikel over de brief aan B&W).

Op 3 februari 2021 heeft Behoud de Parel een mail gestuurd naar de gemeenteraad van Horst aan de Maas met daarin de melding dat het college van B&W de brief van de vereniging nog steeds niet beantwoord had. In de raadsvergadering van dinsdag 9 maart 2021 (toch ook al weer ruim een maand later!) werd de mail behandeld en ging het college van B&W diep door het stof (lees hier het artikel over de behandeling van de mail). Dezelfde dag nog stuurde het college een brief naar Behoud de Parel met excuses voor de late beantwoording én de antwoorden op de vragen (lees de brief van B&W in de bijlage).

Op de vraag van Behoud de Parel of het college bereid was de vergunning voor de verwerkingsinstallatie in te trekken, werd afwijzend gereageerd. Ondanks het feit dat er nieuwe inzichten waren ontstaan en nut en noodzaak voor de installatie niet (meer) aanwezig was. Terwijl Behoud de Parel dat tijdens een rechtszitting bij de Raad van State in 2015 gesteld had en het college dat toen nog keihard ontkende... Behoud de Parel zal zich - nu het college haar verzoek om de vergunning in te trekken heeft afgewezen - beraden over verder te zetten stappen. De installatie is namelijk nog niet in werking getreden en volgens de antwoorden van het college zal pas eind 2021/begin 2022 exploitatie plaats vinden.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel