Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas hebben bij monde van wethouder Beurskens (Essentie) in de gemeenteraadsvergadering van 9 maart 2021 hun excuses aangeboden aan vereniging Behoud de Parel, die bij de gemeenteraad aangeklopt heeft, omdat hun brieven niet beantwoord werden. Het ging over een brief over de Centrale Zandverwerkingsinstallatie in Grubbenvorst, een verzoek om financiële ondersteuning voor het meetproject My Sense en tenslotte vragen over het uitblijven van milieucontroles bij Intensieve Veehouderijen.

De gemeente Horst aan de Maas heeft tot nu toe niet gereageerd op de brieven, die verstuurd zijn in de loop van 2020. Reden voor de vereniging om op 20 januari een brief te sturen naar het College van B&W met het verzoek alsnog te reageren op de brieven. Toen ook daar geen reactie op kwam heeft de vereniging op 3 februari 2021 een mail gestuurd naar de gemeenteraad van Horst aan de Maas om die te wijzen op het laakbare handelen van het College van B&W..

In de mail aan de gemeenteraad schrijft Behoud de Parel: "Nu het uitblijven van antwoorden op vragen van de vereniging Behoud de Parel zich structureel lijkt voor te doen, achten wij het op zijn plaats u als gemeenteraadsleden daarvan op de hoogte te stellen en u te verzoeken het college van B&W op haar gedrag aan te spreken".

In de raadsvergadering van 9 maart 2021 was het de SP die het college inderdaad aanspraken op het niet reageren op de brief. D66/Groen Links en de PvdA sloten zich daar vervolgens bij aan. Wethouder Beurskens, die namens het college reageerde op de vragen van de SP stelde dat de betreffende brieven in de mailbox van een langdurig zieke ambtenaar terecht waren gekomen, waardoor verder niemand de vragen heeft gezien. Vandaar dat de antwoorden binnen de daarvoor vastgestelde tijd er niet zijn gekomen. Het college biedt excuses aan en zal de mails zo snel mogelijk alsnog beantwoorden. Ook zijn de interne procedures inmiddels aangepast, zodat dit niet meer kan gebeuren, aldus Beurskens
Richard van de Weegen - die afscheid neemt van de gemeenteraad - pleitte op de valreep nog vóór het honoreren van het verzoek van Behoud de Parel om financiële ondersteuning te bieden voor het My Sense-project.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel