Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Rgelematig komt de zogenaamde Klankbordgroep met betrekking tot de Centrale Zandverwerkingsinstallatie in Raayeind bijeen om te overleggen over de verdere ontwikkeling van de verwerkingsinstallatie en het gebied daar om heen. Vanuit de vereniging Behoud de Parel neemt Bert Vrieling deel aan deze Klankbordgroep.

In het verleden heeft Behoud de Parel zich samen met de omwonenden verzet tegen de komst van de verwerkingscentrale, maar de rechter vond de bezwaren niet zwaarwegend genoeg en wees het verzoek om de vergunning voor de CVI te vernietigen af. De vereniging en omwonenden willen wel de vinger aan de pols houden, om zo de hun belangen te kunnen behartigen.

In het laatste overleg van de klankbordgroep is onder andere gsproken over archeologisch onderzoek nabij de locatie van de CVI. Daarbij zijn sporen gevonden van de sleuven rondom het kamp van de militairen die ingezet zijn voor het “beleg van Venlo” in 1646 door Frederik Hendrik van Oranje. Ook is gesproken over de afwikkeling van het verkeer. Eerder een heikel punt (lees daar hier meer over). Conclusie van het overleg is dat alle partijen het eens zijn over de wijze waarop de ontsluiting nu gepland is. De ontsluiting zal vanaf de CVI via Venloos grondgebied worden gerealiseerd. Hiervoor dient aan Venlose zijde een nieuwe weg te worden aangelegd die tevens de ontsluiting van het industrieterrein Groot Boller verbeterd. De financiën voor de aanleg worden gedekt door de gemeente Venlo, gemeente Horst aan de Maas, provincie Limburg en DCM. Wel dient de financiële dekking nog bevestigd/geformaliseerd te worden door de betreffende partijen. De werkzaamheden voor de aanleg van de weg (voorbereiding en realisatie) zullen circa anderhalf jaar in beslag nemen. Vooralsnog komt er een tijdelijke ontsluitingsroute voor het verkeer van en naar de CVI via Venloos grondgebied.

Als de ontsluiting via de nieuwe asfaltweg een feit is, wordt een open dag georganiseerd. Voorlopige datum voor de open dag is zaterdag 6 of 13 juni 2020.
Op de open dag zal geprobeerd worden een aantal zaken binnen de CVI te belichten (Installatie, ontsluiting, Rijkswaterstaat/hoogwater, provincie, archeologie/historie).

In het overleg kwam tot slot ook het gerucht aan de orde dat de jachthaven van Venlo verplaatst gaat worden naar de CVI haven. De DCM-vertgenwoordiger verklaarde dat er geen enkel contact is geweest over het verplaatsen van de jachthaven van de huidige locatie naar de CVI. En door de gemeente Venlo is een Havenvisie geschreven, waarin staat dat de gemeente Venlo de jachthaven op Venloos grondgebied wil houden. Kortom: geen concrete plannen of gesprekken in verband met het verplaatsen van de haven naar de CVI.
De laatste vraag - of DCM direct last heeft van de stikstof- en PFAS-problematiek.- werd ontkennend beantwoord. Wel verwacht DCM in een later stadium hier de gevolgen van te gaan merken of zelf hiermee geconfronteerd te worden. Op dit moment is dit moeilijk in te schatten.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel