Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Op 17 november 2018 vierde Werkgroep Behoud de Peel haar 40-jarig jubileum. Het was een geslaagde dag, mede dank zij de goede opkomst van de achterban en andere sympathisanten, waaronder André Vollenberg als vertegenwoordiger van Vereniging Behoud de Parel, die veel samenwerkt met Behoud de Peel.

Tijdens de jubileum-viering hield Prof Hans Joosten (lid van Werkgroep Behoud de Peel en internationaal veendeskundige) een lezing over het plan 'de Verheven Peel' van de werkgroep. Daarop voolgend hield Wim van Opbergen, voorzitter van Behoud de Peel  een lezing over 40 jaar Werkgroep Behoud de Peel. Afsluitend vond er een een paneldiscussie plaats, met naast Hans Joosten als deelnemers: Hubert Mackus (CDA), gedeputeerde van Limburg, Johan van den Hout (SP), gedeputeerde van Brabant, H. Litjens van ZLTO en M. de Wit van Staatsbosbeheer. Hans Heijnen van de natuur- en milieufederatie Limburg fungeerde als dagvoorzitter. In de pauze werd een mooi, passend Peel-lied gezongen door Hans van Gorp.

In zijn lezing benadrukte Wim van Opbergen dat de Werkgroep de afgelopen 40 jaar nog lang niet alles bereikt heeft, wat ze zouden willen bereiken. "Wat we wel voor elkaar gekregen hebben (en dat is toch best wel wat, al zeggen we het zelf), hebben we zeker ook mede te danken aan onze achterban, Peelwerkers, waterstandenopnemers(-sters), milieufederaties, vertegenwoordigers in de Integrale gebiedscommissie Peelvenen, en vele andere organisaties en sympathisanten". Een speciaal dankwoord ging uit naar Ton van Hoof (van Van Hoof Advies), aan wie het recente succes in de strijd van de werkgroep voor een betere stikstofaanpak voor een groot deel mede te danken is (zie voor dat resultaat:het eerdere artikel op deze site. Van Opbergen besloot zijn lezing met het uispreken van de hoop "ons werk voor een betere Peel -en daarmee tegelijkertijd vaak voor een betere natuur en beter milieu in het algemeen- mede met uw hulp nog lang te kunnen voortzetten (hoewel het eigenlijk niet nodig zou moeten zijn dat een organisatie als de onze zo lang moet blijven bestaan; eigenlijk doen we werk dat de overheid zelf zou moeten doen)".

Vroege Vogels
Het radioprogramma "Vroege Vogels" heeft opnamen gemaakt van het jubileum. Die opname is na te luisteren: https://vroegevogels.bnnvara.nl/nieuws/40-jaar-strijd-voor-de-peel . Het fragment geeft in het kort een aardige indruk van het werk van de werkgroep in de afgelopen 40 jaar.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel