Behoud de Parel op Facebook.

Welkom!

Plan Werkgroep Behoud de Peel voor reductie uitstoot intensieve veehouderij.

Projecten & onderwerpen: 

Al jaren voert de Werkgroep Behoud de Peel actie (veelal juridisch) en waar nodig in samenwerking met anderen tegen de aantasting van de Peel, met name als gevolg van de (groeiende) aanwezigheid van intensieve veeteeltbedrijven (hier kunt u de website van de werkgroep bezoeken). De werkgroep heeft een concreet antwoord gegeven op de vraag: "Welke maatregelen zijn noodzakelijk om de depositie van ammoniak op de Natura2000-natuurgebieden in de Peelregio omlaag te krijgen?"

Afvoer zand en grind van centrale zandverwerkingsinstallatie (cvi) via Venrayseweg

Projecten & onderwerpen: 

Als het aan het college van B&W van de gemeente Horst aan de Maas ligt, dan zal het vrachtverkeer van en naar de verwerkingsinstallatie voor zand en grind in Grubbenvorst via Raaieinde en de Venrayseweg naar de A73 geleid worden. Voor fietsers komen er verkeersvoorzieningen.

B&W Horst aan de Maas verlenen bouwvergunning aan NGB

Projecten & onderwerpen: 

B&W van de gemeente Horst aan de Maas hebben besloten het Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB) dat zich in Grubbenvorst wil vestigen met stallen met 1,3 miljoen kippen, 35.000 varkens, een mestvergistingsinstallatie en een slachterij, het eerste gedeelte van de bouwvergunning te verstrekken. Daarmee legt het college de kritiek van Behoud de Parel op de conceptbouwvergunning naast zich neer.

Brief Behoud de Parel aan gemeenteraad: "Neem maatregelen naar aanleiding van bevindingen Nationale Ombudsman"

Projecten & onderwerpen: 

In haar rapport van 26 oktober 2012 heeft de Nationale Ombudsman het College van B&W van de gemeente Horst aan de Maas op de vingers getikt met betrekking tot haar handelwijze bij de publicatie van het GGD-onderzoek naar de gezondheidseffecten van het Nieuw Gemengd Bedrijf (1,2 miljoen kippen, 35.000 varkens, een slachterij en een vergistingsinstallatie) op de omwonenden (lees hier het artikel over het rapport).

Ombudsman tikt B&W Horst aan de Maas op de vingers

Projecten & onderwerpen: 

De Nationale Ombudsman heeft het College van B&W van de gemeente Horst aan de Maas op de vingers getikt met betrekking tot haar handelwijze bij de publicatie van het GGD-onderzoek naar de gezondheidseffecten van het Nieuw Gemengd Bedrijf (1,2 miljoen kippen, 35.000 varkens, een slachterij en een vergistingsinstallatie). De Ombudsman doet dat naar aanleiding van een klacht van Behoud de Parel, de vereniging die zich vanaf 2007 - tot nu toe met succes - verzet tegen de komst van het NGB. Het onderzoek van de Nationale Ombudsman heeft ruim een jaar geduurd.

Pagina's

Abonneren op Voorpagina-feed
Behoud de Parel