Behoud de Parel op Facebook.

Welkom!

Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB) gaat uit van lange juridische strijd

Projecten & onderwerpen: 

"De juridische strijd zal worden uitgevochten tot aan de Raad van State", dat zegt pojectleider Ruud Pothoven van het Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB) in Boerderij van 16 augustus. Pothoven zegt dat naar aanleiding van het besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg om de vergunning voor de wet milieubeheer definitief vast te stellen.

Als je tegen bent, stem dan ook tegen!

Projecten & onderwerpen: 

Op 3 juli stuurde Behoud de Parel een brief naar de PvdA met de vraag hoe de PvdA staat tegenover het Nieuw Gemengd Bedrijf. Dat vroeg de vereniging omdat de PvdA plaatselijk steeds vóór de komst van het NGB stemt en landelijk samen met SP, GL en PvdD tegen. De PvdA schreef terug (zie bijlage) dat ze tegen het NGB is. Dat zou blijken uit haar tegenstem in 2008, toen de meerderheid van de raad voor was. Behoud de Parel plaatste daar vervolgens vraagtekens bij die bij de PvdA-woordvoerder Richard van der Weegen weer een reactie uitlokte.

Nog geen oplossing voor fijnstof nabij pluimveebedrijven

Projecten & onderwerpen: 

De Brabantse gemeente Asten is één van de proefgebieden om de fijnstof van pluimveebedrijven in kaart te brengen. Een oplossing voor het probleem komt hopelijk dit najaar.

Risico door wonen bij veebedrijf?

Er zijn geen wetenschappelijke bewijzen dat omwonenden van varkens- en pluimveebedrijven een verhoogd risico hebben geïnfecteerd te raken met Campylobactor, vogelgriep, veegerelateerde MRSA en ESBL producerende bacterieën. Althans, dat stelt Emmy Koeleman in Boerderij van 10 juli. Zij zegt die conclusie te baseren op een rapport van het RIVM.

Nieuw Gemengd Bedrijf in Grubbenvorst met miljoenen gesubsidieerd

Projecten & onderwerpen: 

De geplande omstreden gigastal in Grubbenvorst - voor 1.1 miljoen plofkippen en 35.000 varkens - wordt achter de schermen van alle kanten door de overheid gesubsidieerd. Dit blijkt uit onderzoek van Wakker Dier (zie bijlage voor de bevindingen van Wakker Dier). Voor de bouw van de gigastal is €2,1 miljoen aan subsidies van het Rijk en de provincie toegezegd. Daarnaast komt het megabedrijf in aanmerking voor financiële voordeeltjes tot een bedrag van €11 miljoen.

Pagina's

Abonneren op Voorpagina-feed
Behoud de Parel