Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Grubbenvorst krijgt een groene buffer die het dorp tegen overlast door de veiling en de Floriade moet beschermen. Althans: dat is wat het college van B&W van Horst aan de Maas wil doen geloven. Het lijkt in de praktijk een doekje voor het bloeden voor alle plannen rondom Grubbenvorst, die het college gewoon door wil laten gaan, ondanks de bezwaren van de Grubbenvorster bevolking.

Om de "groene buffer" te realiseren moeten de gronden die grenzen aan het veilingterrein, toegevoegd worden aan het gebied Klavertje Vier. Het gaat onder meer om het St. Janssleutelbos, aan de zuidkant van het dorp, straks pal gelegen tegenover de Centrale Zandverwerkingsinstallatie (CZVI) in het Raaieind.

Eeen en ander werd bekend gemaakt door wethouder Litjens. Toevoegen van het gebied aan Klavertje Vier is volgens hem een soort garantie voor het dorp. "Het geld is er", aldus de wethouder. Dat hij daarbij de beslissingsbevoegdheid voor welk besluit dan ook overdraagt aan een NV, die Klavertje Vier verder ontwikkelt, in plaats van de gemeenteraad, vertelt hij er niet bij. Volgens Litjens is de aanleg van natuur rond de veiling één van de eerste projecten in Klavertje Vier.

Een robuuste groenstrook tussen het veiligterrein en het dorp was één van de wensen van de dorpsraad van Grubbenvorst. De dorpsraad vreest overlast door de oprukkende bedrijvigheid rondom Grubbenvorst. Of zij die daarmee bezworen hebben, is nog maar de vraag. Wellicht laten zij zich door B&W met een kluitje in het riet sturen. Een beproefd recept, zo lijkt het: de dorpsraad maakt bezwaar tegen een bepaalde ontwikkeling, vervolgens zegt het college een "compensatie" toe, die in ieder geval als consequentie heeft dat de plannen niet tegen gehouden worden en de dorpsraad is "blij" en legt zich neer bij de verdere industrialisering van Grubbenvorst.

In ieder geval is er nog veel onduidelijk. Om hoeveel hectare het gaat en hoe het gebied wordt ingericht is nog niet bekend. Het officiële besluit over de groenbuffer en over de uitbreiding van Klavertje Vier moet nog genomen worden...

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel