Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Den Haag - De Raad van State heeft de provincie Gelderland teruggefloten bij de afgifte van een Natuurbeschermingswetvergunning voor een melkvee- en pluimveebedrijf in het Gelderse Mariënvelde. De zaak is ruim een week geleden bij de Raad van State behandeld. Vanwege het spoedeisend belang heeft de hoogste bestuursrechter nu al een voorlopige uitspraak gedaan, waarbij het besluit van de provincie is terug gedraaid. Het gaat om een vergunning voor een bedrijf met 335 melkkoeien, 137 stuks rundvee, en ruim 10.000 opfokhennen en hanen. Een vergelijkbare procedure is nu ook gestart met betrekking tot het Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB), dat zich wil vestigen nabij Grubbenvorst. In een zienswijze heeft Behoud de Parel zich gekeerd tegen een ontwerpbesluit van de Provincie Limburg, waarin staat dat de provincie het NGB een Natuurbeschermingswetvergunning wil verlenen.

De vereniging Behoud de Parel verzet zich al sinds 2007 tegen de komst van het NGB. Bij de zienswijze tegen het verlenen van een Natuurbeschermingswetvergunning aan het NGB werkt de vereniging samen met de milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (zie het artikel over die zienswijze). Volgens het MOB neemt - in het geval van het melkvee- en pluimveebedrijf in het Gelderse Mariënvelde - de ammoniakbelasting in een nabijgelegen Natura 2000-gebied toe door het bedrijf. In de zienswijze van Behoud de Parel jegens het NGB wordt een vergelijkbare conclusie getrokken. Met betrekking tot het melkvee- en pluimveebedrijf in het Gelderse Mariënvelde zegt de Raad van State dat op grond van de gegevens die de provincie naar voren heeft gebracht niet duidelijk is dat de vergunning wel had kunnen worden afgegeven.

MOB meent dat de provincie vergunningen als zoete broodjes heeft weggegeven zonder rekening te houden met de gevolgen voor natuurgebieden. De organisatie heeft nog tientallen bezwaren lopen tegen soortgelijke vergunningen. Eén daarvan is dus de procedure tegen het NGB. Het MOB slaagde er eerder in via de Raad van State het Overijsselse beleid voor de afgifte van Natuurbeschermingswetvergunningen onderuit te halen.

(Boerderij, Jan Braakman, 2 oktober 2013)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel