Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Samen met 20 omwonenden heeft vereniging Behoud de Parel zienswijzen ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan Raaieinde, dat de komst van een zandverwerkingsinstallatie, een slibdepot en een haven naar Grubbenvorst mogelijk moet maken (lees hier de berichtgeving over de ingediende zienswijzen). De gemeente heeft nu gereageerd op de zienswijzen van onder andere Behoud de Parel. De gemeenteraad beslist dinsdag 11 februari 2014 over de zienswijzen.

Laag frequent geluid
Met betrekking tot de opmerkingen over Laag frequent geluid stelt de gemeente dat aan de wettelijke vereisten wordt voldaan. Maar desondanks willen ze wel voorschriften opnemen in het plan.

Verkeersproblemen
Bij de komst van de zandverwerkingsinstallatie (CVI) ontstaan problemen, als gevolg van het vele vrachtvervoer dat nodig zal zijn om de producten af te voeren. De (volgens de initiatiefnemers geschatte aantal van) 150 vrachtwagens per dag en de fietsers kruisen elkaar bij de toegangsweg naar het verwerkingsterrein. De Venloseweg, waar die vrachtauto's over gaan rijden, wordt dagelijks massaal gebruikt door naar school fietsende jeugd. De gemeente Horst aan de Maas wil de plannen nu aanpassen. Een fietstunnel onder de ontsluitingsweg van en naar het verwerkingsterrein langs de Maas moet de oplossing bieden, samen met de aanleg van een vrij liggend fietspad langs de weg Raaieinde en de rotonde. Alleen bij de spoorbrug is daarvoor te weinig ruimte. Daar komt een aanliggend fietspad. Omdat de weg onder de spoortunnel te smal wordt, komt hier een verkeerslicht. De fietstunnel zal worden verlicht en met camera’s bewaakt. Dat alles gaat zo'n € 150.000 extra kosten en komt voor rekening van de gemeente (de burgers dus). Gesteld worden dat die kosten later verrekend worden met het jaarlijkse bedrag dat de gemeente ontvang vanuit de opbrengsten van de verkoop van zand en grind. Maar dat is natuurlijk een koekje van eigen deeg. Die verrekening zou toch plaats vinden.

Fauna
In het gebied, zo is naar voren gebracht, zit de bever, een beschermde diersoort. Volgens de gemeente is het gebied waar de CVI komt, geen geschikte plek voor de bever en daarom zal die er ook wel niet komen, is de redenering.

grondwater
Océ/Van der Grinten heeft aangegeven dat zij last zouden hebben van de trillingen en van de veranderende grondwaterstand. De gemeente meent dat Océ geen last zal hebben van de trillingen en erkent ook niet dat er effect kan optreden door de veranderende grondwaterstand.

Archeologie
Naast Behoud de Parel en bewoners uit Grubbenvorst heeft ook de vereniging SAAL haar zienswijzen ingediend tegen de plannen van DCM en de gemeente, om een zandverwerkingsinstallatie te vestigen in Raaieinde. Bij SAAL gaat het met name om de archeologische waarden, die aangetroffen zijn in dit gebied (zie het artikel daarover op deze site). De gemeente erkent gedeeltelijk de zienswijze van SAAL en wil daar aan tegemoet komen door aanpassingen in het bestemmingsplan.

Zienswijze Behoud de Parel
De zienswijze die Behoud de Parel en omwonenden hebben ingediend, worden door B&W vrijwel volledig aan de kant geschoven (zie in de bijlage het commentaar van de gemeente op de reclamanten 5, 6, 7, 9, 10, 11, 15, 16 en 17). Paul Geurts van Behoud de Parel daarover: "Als de gemeenteraad het college van B&W volgt in haar conclusies, dan krijgen we dezelfde situatie als bij het NGB. Dan gaan we verder met procederen en dan is de "volksvertegenwoordiging" er mede verantwoordelijk voor dat de beoogde beveiliging tegen overstromingen van de Maas later (of helemaal niet) gerealiseerd worden. Nu negeren ze in onze ogen alternatieven die de vereniging heeft aangedragen en daarmee negeren ze ook de belangen van veel Grubbenvorstenaren. In die zin is het teleurstellend dat de Dorpsraad feitelijk al op hoofdlijnen lijkt te hebben ingestemd met de huidige plannen van de CVI (zie in de bijlage de visie van de Dorpsraad) nu de verkeersproblemen in hun ogen lijken te zijn opgelost.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel