Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Toespraak Monique Baggen (huisarts Grubbenvorst) namens "Behoud de Parel"

Projecten & onderwerpen: 

Beste mensen, we zijn hier bij elkaar met een groep zeer verontruste dorpsbewoners die een actiegroep “Behoud de Parel” hebben opgezet.
Vandaag gaan we een campagne in Grubbenvorst starten om de bevolking te informeren over de bouwplannen rondom Grubbenvorst.
De start begint officieel met de onthulling van een van de grote spandoeken aan meerdere toegangswegen rond Grubbenvorst.
Toespraak Monique Baggen voorafgaande aan de onthulling.

Groene ruimte in Nederland staat ernstig onder druk

Projecten & onderwerpen: 

Het kabinet moet in de benen komen om de achteruitgang van de natuur in Nederland een halt toe te roepen. De kwaliteit van het landschap staat ernstig onder druk door de oprukkende bebouwing. Het Rijk moet ervoor waken dat gemeenten niet gaan knagen aan de nog beschikbare groene ruimte. Die forse waarschuwing zal het Milieu en Natuur Planbureau, een belangrijk adviesorgaan van de regering, volgende week aan het kabinet afgeven. In een nog geheim advies stelt het MNP dat de overheid gedwongen is om ruimtelijke keuzen te maken nu blijkt dat Nederland almaar minder groen wordt.

Actiecomité in geweer tegen plannen Agrobedrijven rond Grubbenvorst

Projecten & onderwerpen: 

Inwoners van Grubbenvorst komen in het geweer tegen plannen om nieuwe agrobedrijven op te zetten rondom het dorp.

Op initiatief van huisarts Monique Baggen is actiegroep "Behoud de Parel" opgericht . Door middel van spandoeken en discussie-avonden wil deze inwoners mobiliseren.

Grubbenvorst omsingeld!

Projecten & onderwerpen: 

Grubbenvorst wordt omsingeld. Niet door buitenlandse troepen, maar door allerlei bedrijven. Het nu nog open gebied rond Grubbenvorst wordt een agrarisch industrieterrein:

Effect op milieu en volksgezondheid onderzocht?

Projecten & onderwerpen: 

Weten “Horst aan de Maas” en “Limburg” wat de effecten zijn van de plannen rondom Grubbenvorst op milieu en volksgezondheid? Die vraag leggen de actiegroepen “Beoud de Parel” en “Tegen de zandverwerkingscentrale” uit Grubbenvorst en de Werkgroep Land- en Tuinbouw Noord-Limburg voor aan B&W van Horst aan de Maas en aan Gedeputeerde Staten van Limburg.
Grubbenvorst: Parel aan de Maas...
Daarbij richten de vragen zich met name op de gevolgen van de uitstoot van fijn stof. De drie groepen vragen zich af of de effecten van alle plannen op milieu en gezondheid in samenhang met elkaar worden onderzocht.

Pagina's

Behoud de Parel
Abonneren op RSS - Andere berichten