Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Gezondheid Eerst MySense samen meten

MySense

Samen meten we luchtkwaliteit in de agrarische regio van Horst aan de Maas en sinds begin 2019 samen met stichting BurgerWetenschappers Land van Cuijk ook in in de regio St Anthonis.
Naar aanleiding van de nieuwbouw van mega ondernemingen voor varkens- en kippenvlees (bio-industrie) en een plan voor een enorm mestverwerkingsbedrijf in Grubbenvorst ontstond ongerustheid over het leefklimaat. Het gemis aan lokale meetgegevens en lokale monitoring van luchtkwaliteit was aanleiding voor de omwonenden om het “Samen Meten we luchtkwaliteit" op te zetten: ontwikkeling meettechniek en visualisatie meetgegevens. Uniek voor Nederland is dat dit project zich toegespitst heeft op fijnstof- en gas-metingen in een met name agrarische omgeving.
(MySense) luchtkwaliteits metingen worden momenteel (Work in Progress) in de navolgende regio's verricht. Voorbehoud: deze visualisatie is nog wel in ontwikkeling en kan fouten bevatten.

Op 25 januari 2020 is een MySense presentatie (Koppelting WAR in Amersfoort) gegeven die wat dieper ingaat op de techniek en resultaten.

Sensor kits

Geïnspireerd door vele burgerinitiatieven in stedelijke (verkeers)gebieden zijn door de vereniging Behoud de Parel een drietal typen van sensorkits ontwikkeld:

MySense meetkitsHet eerste oudste type is een 'pagode' (PVC regen opvangbak) kit. Deze kit is modulair opgebouwd als vrij letterlijk een soort van “Lego” steentjes: modulair en uit te breiden met vele sensors, een grote selectie aan dataformaten, sensor configuratie en management. De Pagode communiceert met internet via LAN, wifi of GPRS en t.z.t. via LoRa met een draadloos bereik van ca 2.5km. 
Het tweede model is het 'lantaarn' (PVC riool ontluchtingsbuis) type en is uitgerust met fijnstof en meteo sensors en GPS en communiceert om betrouwbaarheids-redenen via het LoRa TTN (internet der dingen) netwerk naar Internet. Deze meetkit herkent automatisch welke soort en type sensor er in zit zodat de wisseling van sensor eenvoudig gaat. Er is uitvoerig gebruik gemaakt van de laatste sensor en software ontwikkelingen in binnen en buitenland.Het derde 'solar' type is gebaseerd op het het Lantaarn type en is uitgevoerd met zonnecollector en accu. Hierdoor is deze kit onafhankelijk van een stopcontact geworden.

Sensoren

De meet- en uitvoer mogelijkheden van de kits:

 • sensors:
  • fijnstof (Nova, Plantower, Sensirion en/of Dylos),
  • gassen (Alpha Sense: o.a. ammoniak, Spec: stikstof-, koolstof-,waveloxides en ozon en VOS-gas via Bosch meteosensor),
  • meteogegevens (sensors van Adafruit, Bosch en Sensirion)
 • metadata (type sensor, locatie en tijd via GPS)
 • data communicatie via Internet verbindingen (LAN, WiFi, G4, LoRaWan).
 • een grote verscheidenheid van data archivering: spreadsheet/CSV, InfluxDB, MySQL database van meetgegevens, HTTP proxy, en Mosquitto (MQTT),
 • visualisatie op de meetkit via een mini oled display, een kleuren led, maar ook mbv interactieve grafieken op de website, en doorvoer van meetgegevens naar dataportalen van derden (RIVM, Luftdaten, Open Sensors, AirTube).
 • management van de meetkits: remote control en software updates via internet en wifi, en een uitgebreide validatie en kalibratie van de toegepaste sensoren met in achtneming van de lokale invloeden op de metingen.

De kalibratie van een paar gassen (kooldioxide, ozon en ammoniak) is  in 2018  onderzocht  bij GGD in  Amsterdam. De conclusie is dat het meten van gassen met gassensoren wel kan maar te kostbaar is voor dit initiatief.

De kalibratie van fijnstof sensoren is ter hand genomen. Enkele meetkits zijn hiervoor geplaatst bij landelijke meetstation van RIVM in Vredepeel.
Alle documentatie (bouw, tips, kalibratie, ervaringen, etc.) en software (Python en MicroPython) is Open Source onder General Public License (GPL V3) licentie voorwaarden en is beschikbaar gesteld via deze website en via Github.

Uitbreiding meetlocaties

Stichting BurgerWetenschappers Land van Cuijk in de regio St. Anthonis (Land van Cuijk) is begin 2019 van start gegaan met MySense. Eind 2019 zijn met ondersteuning van de gemeente 10 meetkits operationeel. Er volgt in Land van Cuijk een uitbreiding in 2020 met 10 tot 20 meetkits. Bij een paar ondernemers in de gemeente Venray en St. Anthonis worden een 10-tal MySense solar meetkits rond het bedrijf geplaatst. Bij een van deze ondernemingen gaan verschillende partijen samenwerken: de ondernemer, Dierenbescherming Nld, WUR Lifestock, HBO Fontys Venlo GreenTechLab en ver. Behoud de Parel (MySense).

Meer MySense

Meer informatie, zoals de  voortgang van MySense, resultaten, FAQ, grafieken met meetgegevens van landelijke meetstations in de regio Limburg, is te vinden op de website van Behoud de Parel. Eind 2019 is een begin gemaakt met de herziening van de meetresultaten op de website van Behoud de Parel. De visualisatie focus is verschoven naar niet alleen de fijnstof meetwaaren maar nu ook de lokale LuchtKwaliteits Index (RIVM LKI en AQI EPA USA). Dit geeft een beter zicht op de invloed op het lokale gezondheidsrisico in een regio. Een voorlopige impressie (onder voorbehoud) van dit werk is te vinden als volgt: 'Visualisatie regionale metingen (Work in Progress)'.

De uitgebreide project documentatie, rapportages en software is vrij beschikbaar en is te downloaden via Github.

MySense heeft samen met Fontys GreenTechLab in Venlo met een tiental LoRa TTN meetkits deelgenomen aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 2017 Vuurwerkproject.
Connecting Agri&Food start in 2020 met een beperkt meetproject in St. Anthonis en in Venray (Boeren en Buren project van gem. Venray en RIVM) met een 12-tal luchtkwaliteits MySense meetkits.

De luchtkwaliteismetingen zijn openbaar en worden bijvoorbeeld doorgegeven aan RIVM met het RIVM dataportaal , alsmede aan Luftdaten.info (initiatief in Stuttgart) en aan AirTube.

In het kader van “citizen science in beeld” heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) een filmpje gemaakt van de MySense Pagode sensorkit

Behoud de Parel