Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

De MER-commissie is kritisch over de plannen van DCM om een Centrale Verwerkingsinstallatie (CVI) te vestigen in het Raaieinde in Grubbenvorst. De CVI is gepland om het zand dat uit de Maas gehaald wordt te verwerken en vervolgens naar afnemers te vervoeren. Officieel is het doel van deze werkzaamheden om de burgers te beschermen tegen het hoge water van de Maas, in de praktijk blijkt dat economische motieven belangrijker zijn (Zie ook dit artikel op deze site). Behoud de Parel verzet zich - samen met burgers uit Grubbenvorst - al vanaf de eerste plannen tegen de komst van de CVI. Desalniettemin heeft de gemeenteraad van Horst aan de Maas in meerderheid (PvdA, CDA en Essentie) toestemming gegeven voor de vestiging van de CVI.

De MER-commissie heeft in een reactie op de Milieu Effect Rapportage van DCM geconcludeerd dat het bedrijf niet voldoet aan alle normen, die gelden. Eén van die normen betreft de te verwachten geluidsoverlast. Om die geluidsoverlast weg te nemen, heeft de gemeente Horst aan de Maas bedacht dat er betonnen wanden geplaatst moeten worden om het bedrijf. Maar volgens de MER-commissie er zijn geen betonnen wanden nodig, maar extra geluidsmaatregelen. Die zijn noodzakelijk tegen eventuele geluidsoverlast. De Commisie Milieueffectrapportage beveelt de gemeente Horst aan de Maas aan, maatregelen te nemen "aan de bron".

De commissie bestudeerde op verzoek van de gemeente het milieueffectrapport voor de cvi die aan de Maas bij Grubbenvorst komt. In het rapport staat dat er mogelijk over grote afstanden een laagfrequent geluid verspreid kan worden door de verwerkingsinstallatie. Laagfrequent geluid is niet altijd even goed hoorbaar. Uit onderzoeken komt echter naar voren dat mensen die daar lange tijd aan blootgesteld worden, te maken hebben met stressklachten of slaapstoornissen (zie ook de bijlage).

Het geluid wordt bij de cvi veroorzaakt door de zeven die het zand en grind van het water moeten scheiden. De rapporteurs bevelen - in opdracht van de initiatiefnemers, DCM - aan om in geval van laagfrequent geluid grote betonnen wanden te laten plaatsen. Die moeten het geluid tegenhouden. Onrealistisch, vindt de commissie. Omdat laagfrequente geluiden ver kunnen komen, zullen er wanden van zeker tien tot twintig meter lengte én hoogte noodzakelijk zijn. De vraag blijft bovendien of die wanden dan voor de gewenste oplossing zullen zorgen.

De commissie beveelt aan te onderzoeken of de geluiden bij de bron aangepakt kunnen worden. Ook beveelt de commissie aan een maximum te stellen aan de laagfrequente geluidsuitstoot. Daarmee wordt de grindverwerker gedwongen geluidsmaatregelen te nemen als dat nodig mocht zijn.

Naast geluidsoverlast geeft de Commissie Milieueffectrapportage aan veel aandacht te besteden aan de uitwerking van de verkeersafwikkeling rondom de cvi. Door het dagelijks aan- en afrijden van vrachtwagens leggen die een extra druk op de verkeersveiligheid in de omgeving. Dat is een van de redenen die Behoud de Parel in haar zienswijze aanvoert tegen de komst van de CVI (zie het artikel daarover op deze site. Om deze vervoersbewegingen - en de andere punten van overlast te voorkomen, heeft Behoud de Parel een alternatief plan (hier te lezen) gepresenteerd, dat door DCM (hier te lezen) en de gemeenteraad liet onderzoek naar de alternatieven van behoud de Parel, maar wees die uiteindelijk af (lees hier de conclusies van het onderzoek naar de alternatieven.

---------------------------------------------------------------
Forum voor mensen die overlast hebben van laag frequent geluid
Vrijwilligers hebben een forum gemaakt voor iedereen die vaak last heeft van bromgeluid, bromtonen, gedreun, pulserend zwaar geluid, dieselend geluid of trillingen. Misschien lijk je de enige te zijn en denken anderen misschien zelfs dat het jouw verbeelding is? Maar je bent beslist niet de enige, en het laagfrequente geluid komt wel degelijk van buiten. Oorzaken kunnen zijn: industrie, wegverkeer, ventilatoren, enzovoorts.
Wil je contact met anderen die hetzelfde ervaren: ga naar het Forum LFG-hinder op hun website en wissel je ervaringen uit. Samen sta je sterker!

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel