Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Verzet tegen megastallen Lintelo groeit

Projecten & onderwerpen: 

Het verzet tegen de komst van megaboerenbedrijven in Lintelo blijft groeien. Het Actiecomité Stop Megastallen Lintelo heeft 275 protesthandtekeningen van omwonenden verzameld. Dat meldt de Gelderlander. Het comité maakt zich op voor een juridische strijd.

Buren accepteren dat een deel van Lintelo als landbouwontwikkelingsgebied is aangewezen, vertelt Wim Westerveld. "We zijn hier allemaal geboren en getogen. Hier woon je niet als je geen sympathie voor het boeren hebt."

Ospel: 91 procent tegen mega-veebedrijven

Projecten & onderwerpen: 

Van alle Ospelse gezinnen die een enquêteformulier van de Dorpsraad Ospel hebben ingevuld, is 91 procent tegen aanwijzing van de zogenoemde landbouwontwikkelingsgebieden (LOG's). Daarin zouden zich namelijk mega-veebedrijven kunnen vestigen, die de leefbaarheid van het Nederweertse kerkdorp aantasten, zo wordt gevreesd.

LEI: 2007 aanslag op vermogen

Projecten & onderwerpen: 

Het jaar 2007 leidt voor veel varkensbedrijven tot een enorme aanslag op de vermogenspositie.
Die conclusie trekt het LEI uit de ontwikkeling van de inkomens in de varkenshouderijsector.

De afgelopen drie jaren waren als gevolg van redelijk goede opbrengstpirjzen nog besparingen mogelijk op de bedrijven, maar dit jaar duiken de meeste gezinsinkomens dik in de min. Alleen de vleesvarkenshouders komen nog dicht bij nul uit.

Het LEI berekent voor 2007 een gemiddeld gezinsinkomen voor de varkensbedrijven van 50.000 euro negatief. Vorig jaar kwam dat cijfer nog uit op 81.000 euro.

Grenzen aan megastallen

Projecten & onderwerpen: 

AALTEN - Voordat grote agrarische bedrijven zich in het LOG bij de Aaltense buurtschap Lintelo mogen vestigen, wil de gemeente Aalten bekijken wat het gebied aankan. Er moeten grenzen komen aan aantal en omvang van de megastallen.

Sus, quo vadis? (Varken, waar gaat gij heen?) Ruimtelijke vestigingsprincipes voor varkensbedrijven

Projecten & onderwerpen: 

Pagina's

Behoud de Parel
Abonneren op RSS - Berichten over ontwikkelingen elders