Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

DCM wijst alternatief plan Behoud de Parel af.

Projecten & onderwerpen: 

Delfstoffen Combinatie Maasdal (DCM) heeft in een rapportje het alternatieve plan van Behoud de Parel om zand te verwerken dat vrij komt bij het beveiligen van de Maas tegen overstromingen, als niet haalbaar gekarakteriseerd. Daarmee wil DCM de weg vrij maken voor de uitvoering van haar eigen plan, een haven, zandverwerkingscentrale en een "omputterrein" (slibdepot) van zo'n 40 hectare in het Raaieind in Grubbenvorst. De plannen van DCM zullen tot veel overlast leiden.

Fijnstofmeting leert: ga niet af op berekeningen overheid.

Net als in Grubbenvorst bestaat er in Alphen een plan om een zandverwerkingsinstallatie te plaatsen. De provincie Gelderland heeft in september 2006 het groene licht gegeven voor zandwinning in het gebied ‘Over de Maas’ bij Alphen. De vereniging ‘Bewoners over de Maas’ heeft hiertegen geprotesteerd en is uiteindelijk hiertegen in beroep gegaan bij de Raad van State. Eén van de argumenten van de vereniging is, dat men bang is, dat de normen voor concentraties fijnstof door zandwinning overschreden zullen worden.

Gezondheidsrisico’s fijnstof

Behoud de Parel presenteert alternatief plan voor Centrale Zandverwerkingsinstallatie (CZVI) bij Grubbenvorst

Projecten & onderwerpen: 

Na de overstromingen van de Maas in 1993 en 1995 werd besloten de Maas veiliger te gaan maken. Dat gebeurt onder andere door het verruimen van de riviersbedding. Dat betekent zandafgravingen. En om het afgegraven zand te verwerken is een zandverwerkingsinstallatie nodig. Op het land - zoals Delfstoffen Combinatie Maasdal (DCM) wil - of op het water - zoals vereniging Behoud de Parel wil.

DCM verdedigt locatiekeuze in Raaieind

Projecten & onderwerpen: 

In een rapport van 11 pagina's verdedigt Delfstoffen Combinatie Maasdal (DCM) haar keuze voor vestiging van een zandverwerkingsinstallatie, haven en een "omputterrein" in Raaieind. DCM heeft Grontmij een notitie op laten stellen onder de titel "Nut, noodzaak, werking en locatiekeuze van de CVI Zandmaas". Aanleiding voor het "onderzoek" van Grondmij is het verschijnen van de Plan-MER, dat de initiatiefnemers in 2008 hebben opgesteld.

Omwonenden tegen komst zandverwerkingscentrale naar Raaeind

Projecten & onderwerpen: 

De overgrote meerderheid van de bewoners nabij het Raaieind zijn tegen de komst van een centrale zandverwerkingsinstallatie (CZVI), zoals Delfstoffen Combinatie Maasdal (DCM) dat van plan is. Dat blijkt uit een peiling die Behoud de Parel eind vorig jaar heeft gehouden. Zij hebben een brief gestuurd (zie bijlage) naar de omwonenden en schreven: "Graag willen we van u als direct omwonende weten of u het eens bent met ons en achter ons standpunt staat ten aanzien van dit plan. Wij kunnen dan ook spreken namens (een deel van de) de direct omwonenden.

Pagina's

Behoud de Parel
Abonneren op RSS - Berichten van de actiegroep