Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Tijdslijn luchtkwaliteitsmetingen acties Behoud de Parel

2011

2014

 • 19 April 2014 Brief van aantal organisaties waaronder ver. Behoud de Parel aan Europese Commissie de EU normen zijn te hoog.
 • 30 April 2014 rapport ‘Nulmetingen in Horst ad Maas toont aan: vestiging NGB onverantwoord’ (fijn stof nivo zit al tegen EU norm aan): geen ruimte meer voor uitbreiding. PLIM meetstation Hoogheide rapportages laten te wensen over.
 • 15 Juli 2014 Info gegeven over verzamelde luchtkwaliteitsmetingen regionale meetstations op ALV ver. Behoud de Parel.
 • 16 September 2014 Brief en inspreken gemeenteraad over slecht functioneren meetstation Hoogheide.

2015

 • 15 Oktober 2015 Reflectie gegeven Behoud de Parel op rapport ‘Milieubeoordeling’ Anteagroep juni 2015.
 • Gemeente Horst ad Maas Thema avond: Behoud de Parel stelt over emissies: "Genoeg is genoeg". Effect op gezondheid emssies fijn stof wordt onderschat. De fijnstofnormen EU zijn achterhaald.
 • 14 December 2015 Brief en gesprek met wethouder Op de Laak over slecht functioneren PLIM meetstation Hoogheide. Worden de metingen wel gebruikt? Hoogheide was eerste aanzet tot lokaal meten. Het is een zg 'nulmeting' die geen nulmeting werd. De brief gaat over slecht functioneren van station Hoogheide.
 • Monitorings rapportage NSL (RIVM) spreekt van locale toenames fijn stof bijv. in verband met intensieve veehouderij.
 • 31 December 2015 - 6 januari 2016 (sensor test) Behoud de Parel doet samen met RIVM fijnstofmetingen een eerste test tav een low-cost fijn stof sensor en wifi communicatie gedurende de jaarswisseling met RIVM meetkits ontwikkeld door RIVM.

2016

 • 6 Januari 2016 Brief van Behoud de Parel naar Commissie Ruimte gem. Horst ad Maas over fijnstofsituatie in de regio. De brief is een aansporing tot lokaal meten.
 • 20 januarti 2016 RIVM publiceert brochure (fijnstof) meten voor een gezonde stad, luchtkwaliteit meten met low-cost sensoren.
 • 20 januari 2016 Inspreken Commissie Ruimte over hoge nivo van fijn stof in lokale regio.
 • 15 April 2016 ver. Behoud de Parel neemt deel aan Luchtkwaliteits Expertise bijeenkomst (initiatief SP) op provinciehuis in Maastricht. Het gaat over bewustwording fijn stof emissies op gezondheid.
 • 11 Mei 2016 Luchtkwaliteit Expertise bijeenkomst RIVM. Gebruik citizen science wordt onderschat bij luchtkwaliteitsmetingen. Bijeenkomst is een aanzet tot meer initiatieven en uitwisseling.
 • 3 Augustus 2016 publicatie regionale officiele meetstations: real time verschillen in de regio noord Limburg over afgelopen 4 jaar per dag voor PM2.5 en PM10.
 • 1 September 2016 Behoud de Parel start met real time publicatie en informatie fijnstofmetingen meetstations in Noord Limburg regio.
 • 7 December 2016 RIVM symposium Samen Meten aan Luchtkwaliteit: Innovatie, sensoren en citizen science. Start fijn stof metingen met low-cost fijn stof sensoren.
 • 31 December 2016 - 6 januari 2017 Behoud de Parel meet samen met RIVM, Fontys GreenTechLab Venlo en MilieuDefensie fijnstof gedurende de jaarswisseling. Eerste test met MySense meetkits tav LoRa data communicatie methode en een beter type (Nova) sensor.

2017

 • 6 Maart 2017 bij wethouder Op de Laak besproken om mee te werken aan ontwikkeling meetnetwerk. Vraag: meetstation Hoogheide blijft deze operationeel? Op de Laak beaamt 'Hoogheide metingen stellen niet veel voor'. Vereniging geeft aan dat het initiatief genomen is voor een eigen meetnetwerk. Ondersteuning gevraagd ook tav noodzakelijke referentie en correctieve metingen mbv meetstation Hoogheide. Uitkomst: gemeente werkt niet mee.
 • 9 Mei 2017 Behoud de Parel spreekt Raad in over noodzakelijkheid rond IV bedrijven praktijk metingen te doen. Geen reactie.
 • 12 September 2017 Behoud de Parel spreekt weer in gemeenteraad Horst a/d Maas over uitstoot en metingen. Boodschapvan Behoud de Parel: gemeente kom met actieplan!
 • 13 December 2017 begin ontwikkeling van meetkit apparatuur en meetdata acquisitie in samenwerking met andere burger initiatieven en de RIVM 'vuurwerk fijnstof metingen' aanpak.

2018

 • 26 Januari 2018 Behoud de Parel rapporteert weer eens over slecht functioneren meetstation Hoogheide.
 • 17 September 2018 Operationele start luchtkwaliteitsmetingen met low-cost sensoren: MySense. Behoud de Parel start met plaatsing en publicatie real time metingen. Het MySense meetproject wordt volledig gedeeld met andere burger initiatieven in Nederland.

2019

 • 9 mei 2019 IV visieplan veehouderij en mest: Brede dialoog met samenleving, innovatie, duurzaamheid en leefomgeving. Gemeente stelt 'gezondheid staat centraal' (!?). Wat is het actieplan?
 • 14 Mei 2019 Thema avond: IV: Behoud de Parel stelt: met 'meten=weten' alleen ben je er nog niet. Hamvraag: wat doe je ermee?.
 • 29 Mei 2019 Verlening Omgevingsvergunning mbt uitbreiding Houbensteyn Grubbenvorst. Aantal vleesvarkens: 35.384. Fase 1: ca 19.000. Raad van Staten stelt: verplichting geur meting binnen gestelde voorwaarden.
 • Mei 2019 Kuijpers Kip Witveldweg Grubbenvorst start met productie van vleeskuikens in stal voor 960.000 vleeskuikens. Fase 1: 256.000 'Koene Kippen'.
 • 27 Oktober 2019 Behoud de Parel presenteert MySense meetkits op gemeentelijke duurzaamheids dag 'Greune Mert' in Horst samen met stichting Burgerwetenschappers Land van Cuijk.
 • December 2019 Houbensteyn Groep start nieuw vleesvarkens bedrijf met 19.000 plaatsen voor vleesvarkens.
 • Hoogheide rapportages hebben teveel manco's (een jaar lang geen metingen) en zijn minder in kwaliteit (analyse) en frequentie.

2020

 • 8 Oktober 2020 jury Duurzaam 100 van dagblad Trouw zet luchtkwaliteits project Behoud de Parel op plaats 3. MySense krijgt landelijke bekendheid.
 • 20 November Volkskrant publiceert over luchtkwaliteitsmetingen van ver. Behoud de Parel en Fontys hogeschool in wetenschappelijke bijlage. Met name de metingen rond leghennenbedrijf Kipster in Oirlo/Castenray.
 • 23 November 2020  brief gestuurd naar gemeente Horst ad Maas om pilot te initieren met lokale  luchtkwaliteitsmetingen Noord Limburg.

2021

 • 16 April 2021 eerste gesprek  over opzet luchtkwaliteits meetnetwerk met 2 wethouders (Beurskens, Bouten)  en ambtenaar (regisseur buitengebied). Resultaat: binnen maand start opzet voor de hele regio. Enthousiaste reactie. Voortvarendheid leek er te zijn. Gemeente schat kosten meetstation Hoogheide niet 20K maar 40.000 euro per jaar. Meetstation Hoogheide is noodzakelijk voor referentie metingen.
 • 6 Juli 2021 Behoud de Parel is uitgenodigd door Kenniscentrum Veehouderij en Humane Gezondheid citizen science in veehouderij webinar  voor presentatie ervaringen van metingen rond Kipster Meten is weten: burgerkunde en boerenwijsheid.
 • 20 Sept 2021 Eerste ambtelijk kennismakingsgesprek over initieren meetnetwerk met ambtenaar gemeente Horst ad Maas, adviesbureau Kragten en 3 leden ver. Behoud de Parel.
 • 5 Oktober 2021 IBP kent een bijdrage toe aan Grenzeloos Meten van € 207.500 (50% van totale begrootte kosten). Zie IBP overzicht Noord Brabant 2021.
 • 20 Oktober 2021 RIVM Boeren & Buren project Venray en Con A&F eindverslag/bijeenkomst ¾ jaar meten in Venray. Resultaat: rapport luidt ‘benedenwinds is verhoogde fijn stof nivo’ en ‘meer meten’. In oktober 2022 (!) wordt een formeel (wetenschappelijk) rapport door RIVM uitgebracht.
 • 31 Oktober 2021 Fijn stof metingen meetstation Hoogheide nog niet betrouwbaar.
 • 6 December 2021 Email van gem. HadM: verwijzing naar gemeente Venray. Gemeente Venray trekt blijkbaar nu de lokale meetnetwerk projectplan kar. Adviesburo Con A&F krijgt blijkbaar opdracht formulering IBP subsidieaanvraag en uitvoering van project van gem. Venray.

2022

 • 10 Januari 2022 on-line meeting project over IBP subsidie aanvraag Grenzeloos Meten opgesteld door Con A&F. Toekenning verwacht in februari. Titel plan is ‘Grenzeloos Meten’. Behoud de Parel heeft bedenkingen over meetkit techniek in het plan. Plan is eenzijdig opgesteld door Con A&F en zal door haar uitgevoerd worden. Behoud de Parel waarschuwt: Uitvoeringsplan kan zo niet in overeenstemming met IBP subsidieaanvraag zijn. Reactie: plan kan niet bijgesteld worden en als de uitvoering anders is dan de subsidieaanvraag zal geen probleem zijn (!?). Navraag bij de SLA organisatie leert dat bij SPUK subsidieverlening de uitvoering alleen boekhoudkundig gecontrolerd wordt door een accountant. Is dat bij IBP ook het geval? Na subsidie toekenning (verwachting febr 2022) zal  er de 2e Grenzeloos Meten bijeenkomst plaatsvinden.
 • 24 Januari 2022 Constatering Hoogheide staat uit. BdP waarschuwt: meetstation Hoogheide was nodig als referentie voor de low-cost luchtkwaliteitsmetingen. Conclusie tav metingen bij Hoogheide: de luchtkwaliteitsmetingen in landbouw ontwikkelingsgebied zijn onbruikbaar.
 • Maart 2022 gem HadM per email benaderd over status Grenzeloos Meten: 'we zijn er druk mee bezig'. Geen info of subsidie van ca 400.000 (?) IBP subsidie is toegekend.  Informele bronnen luiden: de subsidie is toegezegd. Waar het 400K budget op is gebaseerd blijft onduidelijk.
 • April 2022 ALV Behoud de Parel is zwaar teleurgesteld in voortgang Grenzeloos Meten en stelt gezien de voorgeschiedenis: ‘waarschijnlijk uit het project stappen’. Metingen zijn noodzakelijk voor gebruik bijv. bij voortgang monitoring en effectieviteitsbepaling SLA lokale maatregelen.
 • 7 Juni 2022: Behoud de Parel wordt via email met vraag opgave mogelijke datum van bijeenkomst (technisch startoverleg) van ambtenaar Regionale Uitvoerings Dienst Z Limburg. Kartrekker Grenzeloos Meten tav fijn stof metingen ligt nu blijkbaar bij RUD-ZL? Na deze email niets meer vernomen over een definitieve datum bijeenkomst Grenzeloos Meten. 
 • 27 September 2022: Raads Informatie Brief van januari 2022 (!)  spreekt van het weer tot leven wekken van meetstation Hoogheide.
 • 27 September 2022 Notitie 3 jaar luchtkwalitetsmetingen, en brief naar Raad alsmede inspreken raadsvergadering. Het vertrouwen in het Grenzeloos Meten project bij Behoud de Parel is laag. De motivatie burgers ebt weg na 2 jaar van stilzwijgen. Grenzeloos Meten teamleden hebben nooit op de ook aan hen toestuurde notitie gereageerd.
 • 14 Oktober 2022 Kenniscentrum Landbouw en Gezondheid, symposium) workshop luchtkwaliteit meten in agrarisch gebied: RIVM vertelt over (maar) twee meetnetwerk initiatieven (alle twee RIVM projecten!): Grote onzekerheid tav Grenzeloos Meten in Limburg. Het andere initiatief gebeurt volledig onder RIVM beheer. Boeren en Buren project wordt niet voortgezet. Leefmilieu Venray klaagt op het symposium over uitblijven dialoog met gemeente sinds eindbijeenkomst B&B Venray (okt 2021).
 • 23 November 2022 Ver. Behoud de Parel gaat in gesprek op uitnodiging van wethouder Thijs Kuipers van gem. Horst a/d Maas. Gesprek met wethouder Kuipers en ambtenaren RUD-ZL, gem. Venray en Horst ad Maas, en 3 leden Behoud de Parel over voortgang Grenzeloos Meten. Behoud de Parel krijgt nu eindelijk inzage in Concept uitvoeringsplan Grenzeloos Meten.
 • 13 december 2022  Behoud de Parel stuurt commentaar en advies Uitvoeringsplan naar gemeente. Behoud de Parel concludeert dat er geen rol weggelegd is voor haar in het uitvoeringsplan Grenzeloos Meten.

2023

 • 18 januari 2023: Geplande vervolg gesprek nav 23 nov 2022 gesprek is door gemeente afgezegd omdat er geen bestuurslid vereniging bij het gesprek kon zijn.
 • 6 februari 2023: GroenLinks Venray stelt raadsvragen (artikel Peel en Maas) over Grenzeloos Meten betreffende onafhankelijkheid adviesbureau en vaagheid doelstellingen.
 • 17 februari 2023: Vervolg gesprek nav 13 dec 2022 gemeente Horst add Maas en vereniging Behoud de Parel. Nieuw aangestelde milieu ambtenaar is tevens aanwezig. Gesprek over welke rol Behoud de Parel nog kan spelen. Vereniging voelt weinig in alleen hand en spandiensten te leveren nav een uitvoeringplan waar zij niet bij betrokken werd. Vereniging stelt wel kennis en ervaring zonodig beschikbaar. Gezien uitblijven van vragen nav alle commentaren is er weinig vertrouwen bij ver. Behoud de Parel in de uitvoering. Duidelijkheid over mogelijke acties en hoe tegen meetresultaten aangekeken moet worden, ontbreken. Gemeente vraagt aan bestuur Behoud de Parel om waar en hoe Behoud de Parel nog bij kan dragen?
 • 22 februari 2023: Telefonisch contact tussen wethouder Kuipers en bestuurslid Dings van Behoud de Parel. Dings geeft aan dat Behoud de Parel zoals het project nu op tafel ligt geen verantwoordelijkheid kan nemen in zo'n ondermaats GM project. Het doel is te vaag en de uitvoering en keuzes te mager. Wethouder Kuipers zei daar begrip voor te hebben.
 • 16 Maart 2023 Ver. Behoud de Parel stuurt een brief naar de gemeente Horst ad Maas met uitleg waarom de vereniging niet actief kan deelnemen in het Grenzeloos Meten project en geeft aan welke minimale voorwaarden van toepassing zijn voor bijdragen vanuit de vereniging.
 • 22 Maart 2023 Anoncering project Grenzeloos Meten avond Turfhoeve Sevenum: over geur en beleving, en fijn stof metingen in drie gemeentes in noord Limburg.
 • 6 april 2023: De politieke partij SP Horst aan de Maas en Venray stelde een groot aantal gedetailleerde vragen over de uitvoering van het Grenzeloos Meten plan: de onafhankelijkheid van het commercieel advies bureau Connecting Agri&Food dat de opdracht kreeg om het plan, de subsidieaanvraag en de uitvoering van het project Grenzeloos Meten uit te voeren. De SP uit twijfels over de vaagheid, ontbreken van een concreet doel, resultaten en monitoring die kunnen leiden tot het terugdringen van de lokale uitstoot van fijn stof en stank. Op 16 mei 2023 wordt de brief beantwoord (PDF document0 door het college van gem. Venray: het gaat bij Grenzeloos Meten puur om het meten en heeft geen relatie met Schone LuchtAkkoord of maatregelen tav verbetering luchtkwaliteit.

 

Schone Lucht Akkoord (SLA): Ondertekent de gemeente het Schone Lucht Akkoord? Dan spreekt de gemeente af om:

1. te streven naar een permanente verbetering van de luchtkwaliteit om gezondheidswinst voor iedereen in Nederland te realiseren, waarbij toegewerkt wordt naar de advieswaarden (uit 2005) van de WHO voor stikstofdioxide en fijnstof vanaf 2030. In september 2021 heeft de WHO nieuwe, aangescherpte advieswaarden voor gezonde lucht gepubliceerd. De partners van het Schone Lucht Akkoord zullen nog besluiten over hoe ze omgaan met deze nieuwe advieswaarden.

2. de uitstoot van vervuilende stoffen in alle relevante sectoren te beperken om zo in 2030 minimaal 50% gezondheidswinst (landelijk gemiddeld) ten opzicht van 2016 te behalen. Het gaat hierbij om gezondheidseffecten door blootstelling aan de uitstoot van Nederlandse bronnen.

Uiterlijk 1 maart 2022 moeten de decentrale uitvoeringsplannen voor het Schone Lucht Akkoord (SLA) door de ondertekenaars (gemeentes) van de SLA zijn ingeleverd. Op 1 juli 2023 gaat de Omgevingswet in. Gemeenten zijn dan wettelijk verplicht gezondheid op te nemen in de omgevingsvisie en omgevingsplan.

Bijlagen van genoemde documenten en bijeenkomst verslagen:

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel