Behoud de Parel op Facebook.

Welkom!

Is de PvdA van kleur verschoten?

Projecten & onderwerpen: 

Waar de PvdA in de Tweede Kamer in juni 2012 nog een motie indiende om de omvang van intensieve veehouderijen te beperken, (hier te lezen) is de partij - zo lijkt het - 180 graden gedraaid: "Intensiveren en schaalvergroting moet", zegt PvdA-Tweede Kamerlid Sjoera Dikkers in een interview met "Food for Food" (auteurs: Jan Peter van Doorn en Leo Koomen). Het Kamerlid gaat in het interview ook in op de plannen van het Nieuw Gemengd Bedrijf in Grubbenvorst.

Uitgestoken hand Behoud de Parel aanvaarden?

Projecten & onderwerpen: 

In de gemeenteraadsvergadering van 18 december 2012 werden de brieven van de Nationale Ombudsman en Behoud de Parel besproken op verzoek van de SP en de PvdA/PK. De Nationale Ombudsman heeft in oktober in een rapport geconcludeerd dat het College van B&W Behoud de Parel en de bevolking onbehoorlijk heeft geïnformeerd en dat ze ten onrechte geweigerd heeft een klacht van Behoud de Parel daarover te behandelen.

Behoud de Parel levert bijdrage aan Schooltelevisie

Projecten & onderwerpen: 

In een democratie hebben burgers een belangrijke plaats. De burgers zijn de mensen met rechten en plichten, waardoor een democratie kan functioneren. Om leerlingen van HAVO/VWO te informeren over de manier waarop burgers invloed kunnen uitoefenen is een uitzending gemaakt in het kader van de serie "Dossier Maatschappijleer". Behoud de Parel heeft - in de persoon van Paul Geurts (bestuurslid) - een bijdrage geleverd aan deze uitzending.

De aflevering over invloed van burgers kunt u hier bekijken en wordt 7 maart 2013 uitgezonden.

SP: consequenties rapport Gezondheidsraad?

Projecten & onderwerpen: 

Onlangs heeft de Gezondheidsraad op verzoek van het ministerie van Landbouw gerapporteerd met betrekking tot de gezondheidsrisico's van megastallen (zie hier het bericht over dat rapport). Zij concludeert dat er gezondheidsrisico's zijn, veroorzaakt door megastallen en dat het voor de Gezondheidsraad niet mogelijk is om - op landelijk niveau - afstandsnormen vast te stellen voor de afstand tussen de megastallen en woonhuizen. Gemeenten moeten dat zelf doen, samen met de GGD en in overleg met belanghebbenden.

Behoud de Parel voert actie tegen komst Centrale Zandverwerkingsinstallatie in Grubbenvorst

Projecten & onderwerpen: 

Het is lang stil geweest rondom de Centrale Zandverwerkingsinstallatie (CVI) in het Raaieinde. Maar de gemeente heeft het Voorontwerp Bestemmingsplan ter inzage gelegd (zie ook het artikel hierover). Voor Behoud de Parel en bewoners van Raaieinde, waar de CVI gepland is, alle reden om in actie te komen.

Pagina's

Abonneren op Voorpagina-feed
Behoud de Parel