Behoud de Parel op Facebook.

Welkom!

Bleker komt met brief over aantallen dieren in Intensieve veehouderij

Projecten & onderwerpen: 

Als het aan Staatssecretaris Bleker ligt mogen er in de toekomst maximaal 240.000 kippen in megastallen leven. Ook voor koeien, geiten en varkens wil hij een limiet stellen. Hiermee probeert hij de groei van megastallen in te perken. Dat schrijft Trouw. Bleker heeft een brief gestuurd naar de Tweede Kamer. Probleem voor Bleker is echter dat de Tweede Kamer niet meer met de demissionaire staatsecretaris in debat wil over diens brief.

Gemeente sleept Actiebord Behoud de Parel weg

Projecten & onderwerpen: 

De burgemeester van de gemeente Horst aan de Maas, Kees van Rooij (CDA), heeft opdracht gegeven om de schaftwagen met daarop het actiebord van Behoud de Parel tegen de komst van de gigastal van het Nieuw Gemengd Bedrijf (1,2 miljoen kippen en 35.000 varkens) weg te halen. En de Commissie Bezwaar en Beroep heeft de bezwaren van Behoud de Parel tegen het handhavingsbeleid van de gemeente ongegrond verklaard. Daarmee komt een einde aan het "handhavingstraject" van Bureau Handhaving, dat ruim anderhalf jaar in beslag heeft genomen.

Behoud de Parel: "B&W gaat te werk als een paard met oogkleppen".

Projecten & onderwerpen: 

B&W hebben een nieuwe stap gezet in de juridische procedure om de komst van de gigastallen van het Nieuw Gemengd Bedrijf (1,2 miljoen kippen en 35.000 varkens) te realiseren. Daarvoor willen B&W het bestemmingsplan aanpassen ten behoeve van Landbouwontwikkelingsgebied (LOG) Witveldweg, waar het NGB zich wil vestigen. B&W zijn deze procedure opgestart nadat Behoud de Parel in het kader van eerder ter inzage gelegde ontwerpen van "Projectbesluiten en bouwvergunningen" in de juridische procedure opmerkte dat de gemeente met daarmee de komst van het NGB niet "eventjes" kon regelen.

"Ghana dupe van Nederlandse dumpprijzen".

Projecten & onderwerpen: 

Dinsdag 8 mei 2012 zond Nieuwsuur een documentaire uit over het dumpen van kippenvlees in Ghana vanuit Nederland, met als gevolg dat de interne markt voor kippenvlees in Ghana volledig is ingestort. (bekijk hier de uitzending) Eerder - in november 2007 - heeft het inmiddels ter ziele gegane Netwerk een vergelijkbare docummentaire uitgezonden.

REGIONAAL DE HAND AAN DE KRAAN?

Projecten & onderwerpen: 

In april van dit jaar is een onderzoek gepubliceerd van Arcadis (zie de bijlage) over de mogelijkheden om op provinciaal en regionaal niveau de omvang van de veestapel onder controle te houden. Dit onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van de zorgen die er bestaan over een mogelijke verdere concentratie van de veehouderij in Noord-Brabant, de daarmee samenhangende effecten op het gebied van ruimte, milieu en gezondheid en maatschappelijk draagvlak ten aanzien van de veehouderij.

Pagina's

Abonneren op Voorpagina-feed
Behoud de Parel