Behoud de Parel op Facebook.

Welkom!

Hoe ontwikkelingsgeld verkeerd terecht komt

Projecten & onderwerpen: 

De afgelopen jaren is er 70 miljoen euro aan ontwikkelingshulp voor een groot deel verdwenen in de zakken van Nederlandse bedrijven in het buitenland. Ook buitenlandse ondernemingen profiteren van dit ontwikkelingsgeld terwijl zij net al als vele Nederlandse ondernemingen geen subsidie nodig hebben.

Duitse deelstaten willen verbod op megastallen

Projecten & onderwerpen: 

In diverse media wordt het gemeld: In Duitsland groeit het verzet tegen megastallen. Daarmee sluit "Duitsland" zich aan bij de beweging onder burgers in Nederland om megastallen te weren. In Duitsland moet een verbod komen, zeiden de ministers van Landbouw van deelstaten Rijnland-Palts en Noordrijn-Westfalen vandaag bij de landbouwexpositie Grüne Woche in Berlijn.

André Vollenberg: "NGB kan haar mest niet meer exporteren naar Duitsland!"

Projecten & onderwerpen: 

Bij de opstart naar het concept van het NGB zijn 50% van de dierrechten gegeven onder de voorwaarde dat de mest buiten de landbouw dan wel buiten Nederland zou worden afgezet. Door deze verdubbeling van het aantal dieren voor het NGB kan geen enkele verbetering van het concept NGB overeind worden gehouden. Er is immers altijd een dubbele hoeveelheid voer nodig voor al deze dieren en dat leidt tot een verdubbeling van de hoeveelheid mest ten opzichte van de oorspronkelijke situatie.

Biologische ondernemers naar Greenport?

Projecten & onderwerpen: 

Donderdag 12 januari j.l. zijn op uitnodiging van DCGV (Development Company Greenport Venlo) vijftien, in hoofdzaak biologische ondernemers te gast geweest in de Innovatoren. De bijeenkomst vond plaats naar aanleiding van een zienswijze, die Vereniging Behoud de Parel uit Grubbenvorst heeft ingediend over de Greenport. Biologisch witloftrekker Vollenberg nam afgelopen maanden het initiatief om ondernemers in zijn sector van producent tot detailhandel bij elkaar te brengen.

Fijnstof meten in Grubbenvorst?

Projecten & onderwerpen: 

Als men fijnstof gaat meten dan vergeet men in Grubbenvorst dat dat maar één onbelangrijke factor is waar de gemeente Horst aan de Maas en andere instanties altijd hun voordeel mee kunnen doen en geen belangrijk argument om vestiging van een NGB tegen te houden.

De dorpsraad van Grubbenvorst is blij met een dooie mus, ongeacht de resultaten. Waar het werkelijk om gaat, zal ik trachten uit te leggen. De bestaande agrarische bedrijven in en rondom het LOG Witveld stoten de volgende stoffen uit.

Pagina's

Abonneren op Voorpagina-feed
Behoud de Parel