Behoud de Parel op Facebook.

Welkom!

Als je tegen bent, stem dan ook tegen!

Projecten & onderwerpen: 

Op 3 juli stuurde Behoud de Parel een brief naar de PvdA met de vraag hoe de PvdA staat tegenover het Nieuw Gemengd Bedrijf. Dat vroeg de vereniging omdat de PvdA plaatselijk steeds vóór de komst van het NGB stemt en landelijk samen met SP, GL en PvdD tegen. De PvdA schreef terug (zie bijlage) dat ze tegen het NGB is. Dat zou blijken uit haar tegenstem in 2008, toen de meerderheid van de raad voor was. Behoud de Parel plaatste daar vervolgens vraagtekens bij die bij de PvdA-woordvoerder Richard van der Weegen weer een reactie uitlokte.

Nog geen oplossing voor fijnstof nabij pluimveebedrijven

Projecten & onderwerpen: 

De Brabantse gemeente Asten is één van de proefgebieden om de fijnstof van pluimveebedrijven in kaart te brengen. Een oplossing voor het probleem komt hopelijk dit najaar.

Risico door wonen bij veebedrijf?

Er zijn geen wetenschappelijke bewijzen dat omwonenden van varkens- en pluimveebedrijven een verhoogd risico hebben geïnfecteerd te raken met Campylobactor, vogelgriep, veegerelateerde MRSA en ESBL producerende bacterieën. Althans, dat stelt Emmy Koeleman in Boerderij van 10 juli. Zij zegt die conclusie te baseren op een rapport van het RIVM.

Nieuw Gemengd Bedrijf in Grubbenvorst met miljoenen gesubsidieerd

Projecten & onderwerpen: 

De geplande omstreden gigastal in Grubbenvorst - voor 1.1 miljoen plofkippen en 35.000 varkens - wordt achter de schermen van alle kanten door de overheid gesubsidieerd. Dit blijkt uit onderzoek van Wakker Dier (zie bijlage voor de bevindingen van Wakker Dier). Voor de bouw van de gigastal is €2,1 miljoen aan subsidies van het Rijk en de provincie toegezegd. Daarnaast komt het megabedrijf in aanmerking voor financiële voordeeltjes tot een bedrag van €11 miljoen.

Peelgroepen willen 'stand still' veestapel in Peelregio

Projecten & onderwerpen: 

DE PEEL – De gezamenlijke bewoners- en milieugroepen in de Peelregio - waaronder vereniging Behoud de Parel - hebben besloten om (vooralsnog) niet deel te nemen aan de Peelhorst, een project van de provincie Brabant om de leefbaarheid in dit gebied te verbeteren. Volgens de Peelgroepen ligt de focus van dit project nog steeds te eenzijdig op de belangen van de vee- en vleessector. Om die reden hebben ze tijdens voorgesprekken met de provincie aangedrongen op snelle maatregelen om minimaal tot een 'stand still' van de veestapel te komen.

Pagina's

Abonneren op Voorpagina-feed
Behoud de Parel