Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Boeren krijgen zorgplicht in nieuwe Omgevingswet

Projecten & onderwerpen: 

Boeren krijgen, net als andere bedrijven, in de nieuwe Omgevingswet een zorgplicht. Ze zijn verplicht alle mogelijke maatregelen te treffen om de gezondheid van omwonenden te beschermen. Ze moeten daarbij zogeheten best beschikbare technieken toepassen om de luchtkwaliteit te beschermen en geluidhinder, trillingen, lichthinder en geurhinder te voorkomen of te beperken.

Luchtverontreinig - Milieudefensie klaagt de Nederlandse Staat aan voor schenden mensenrechten.

Projecten & onderwerpen: 

Op 1 augustus 2016 heeft Milieudefensie de eerste stap gezet in een rechtszaak tegen de Nederalndse Staat. Milieudefensie heeft een dagvaarding verstuurd, omdat de overheid te weinig doet aan de bestrijding van luchtverontreiniging door onder andere de Intensieve Veehouderij. Daardoor wordt de gezondheidheid van de Nederlandse bevolking geschaadt!

Fijnstofmetingen Hoogveld nog niet betrouwbaar

Projecten & onderwerpen: 

Er zijn nog steeds problemen met de fijnstofmetingen op het Hoogveld in de nabijheid van het in het Landbouwontwikkelingsgebied Witveldweg geplande (en omstreden) Nieuw Gemengd Bedrijf (1,2 miljoen kippen, 35.000 varkens, een mestverwerkingsinstallatie en een slachterij).

Eindelijk duidelijkheid: Intensieve Veehouderij schadelijk voor de gezondheid!

Projecten & onderwerpen: 

Mensen die dicht in de buurt van een veehouderij wonen hebben meer luchtwegklachten, zoals hoesten en een piepende adem. De longfunctie van omwonenden in een gebied met veel koeien, kippen en varkens neemt namelijk met 2 tot 5 procent af. Ook komen er 10 procent meer longontstekingen voor in de omgeving van pluimvee.

Milieudefensie stapt naar de rechter voor gezonde lucht

Projecten & onderwerpen: 

De Nederlandse Staat overtreedt de Europese wet door boven de normen van fijnstof en stikstofdioxide te blijven. In Nederland verliezen we gemiddeld dertien maanden van ons leven door luchtvervuiling. Met het huidige beleid van snelheidsverhogingen op snelwegen en andere maatregelen, zal die situatie alleen maar verergeren. Daarom spant Milieudefensie een rechtszaak aan tegen de Nederlandse staat om gezonde lucht te eisen. Deze rechtszaak wordt gefinancieerd door middel van crowdfunding.

Pagina's

Behoud de Parel
Abonneren op RSS - Berichten over fijnstof