Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Heroverweging Zandverwerkingsinstallatie Grubbenvorst

Projecten & onderwerpen: 

Het college van B&W stelt 25 november aan de gemeenteraad van Horst voor opnieuw te gaan bekijken óf de geplande zandverwerkingscentrale aan de Maas bij Grubbenvorst er wel moet komen en zo ja, hoe die zandverwerkingscentrale er dan wel moet komen. De Dorpsraden en de vereniging Behoud de Parel worden door het college uitgenodigd om deel te nemen aan een opiniërende raadsvergadering op dinsdag 2 december, waar over deze heroverweging gesproken wordt. In april 2009 neemt de gemeente-raad dan een definitief satndpunt in over de komst van de zandverwerkingscentrale.

Huizinga: Zandverwerkingscentrale gaat door!

Projecten & onderwerpen: 

08-10-2008 • Er komt circa 15 hectare nieuwe natuur bij het Limburgse Grubbenvorst. De nieuwe natuur is ter compensatie van de nieuw aan te leggen haven in de Maas op de locatie Raaieind. Voor de haven zelf is 42 hectare aan ruimte nodig. De haven en de verwerkingsinstallatie Raaieind maken onderdeel uit van het Meerjarenprogramma Zandmaas II dat door Gedeputeerde Staten van Limburg is vastgesteld. Dat meldt staatssecretaris Huizinga van Verkeer en Waterstaat in antwoord op kamervragen van Hugo Polderman van de SP.

'Gemeente heeft lak aan ons'

Projecten & onderwerpen: 

BENEDEN-LEEUWEN - Tegenstanders van ontzandingsproject Over de Maas in Alphen zijn zo boos op de gemeente West Maas en Waal dat ze een afgesproken embargo hebben geschonden en de inhoud van een geheime overeenkomst openbaar hebben gemaakt.

Is Zandverwerkingscentrale aan Maas bij Grubbenvorst wel toegestaan?

Projecten & onderwerpen: 

Tweede Kamerlid Hugo Polderman (SP) heeft aan de minister van Verkeer en Waterstaat en de minister van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid, Emiel Eurlings en mevrouw Verburg (beiden CDA) vragen gesteld over de komst van de zandverwerkingscentrale in Grubbenvorst. Hij vraagt zich af, of de komst van die zandverwerkingscentrale niet indruist tegen het landelijk beleid met betrekking tot zandwinning.

Plan MER CVI Grubbenvorst

Projecten & onderwerpen: 

Pagina's

Behoud de Parel
Abonneren op RSS - Berichten van de overheid