Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Dorpsraad Grubbenvorst vóór komst Centrale Zandverwerkingsinstallatie in Raaieind

Projecten & onderwerpen: 

De Dorpsraad Grubbenvorst is vóór de komst van een Centrale Zandverwerkings-installatie (CZVI), een haven en een omputterrein (slibdepot) in Raaieind. Dat meldt de Dorpsraad in een brief aan de gemeenteraadsleden van Horst aan de Maas. Aan de eventuele komst van de CZVI verbindt de Dorpsraad wel een aantal voorwaarden.

10 februari raadsvergadering over Zandverwerkingscentrale in Raaieind (Grubbenvorst)

Projecten & onderwerpen: 

De gemeenteraad van Horst aan de Maas heeft op 13 jauari 2009 een bijeenkomst gehouden om vragen inzake de verwerking van zand en grind ten behoeve van de beveiliging van de Maas tegen overstromingen te beantwoorden en te inventariseren (zie ?q=node/927). Mondeling zijn een aantal vragen beantwoord, een deel via verslaglegging (zie bijlage). De overblijvende vragen zijn door de verschillende betrokken partijen van een andere beantwoording en toelichting voorzien.

Onafhankelijk onderzoek naar verschillende opties Maaszandverwerking

Projecten & onderwerpen: 

Er komt een onderzoek naar de twee mogelijkheden van zandverwerking in het kader van de Maasbeveiliging. Dat onderzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksbureau in opdracht van de gemeente. Dat meldde het Dagblad de Limburger onlangs (zie bijlage).

Roy Bouten (PvdA): "Venlo vergeet verantwoordelijkheid"

Projecten & onderwerpen: 

Grubbenvorst - 20 januari 2009 - Dinsdagavond in het Haeren hadden we een bijeenkomst rondom de locatiekeuze van de Centrale Verwerkings Installatie die bij het Raaieind in Grubbenvorst gepland is. Waar ik had verwacht een stuk verder te zijn in mijn afweging wat de beste locatie zou zijn voor het CVI werd ik vooral onaangenaam verrast door de letterlijke mededeling dat de locatie Venlo afviel omdat men daar ‘een bestuurlijk signaal af had gegeven dat de locatie niet beschikbaar was’.

Heroverweging Zandverwerkingsinstallatie Grubbenvorst

Projecten & onderwerpen: 

Het college van B&W stelt 25 november aan de gemeenteraad van Horst voor opnieuw te gaan bekijken óf de geplande zandverwerkingscentrale aan de Maas bij Grubbenvorst er wel moet komen en zo ja, hoe die zandverwerkingscentrale er dan wel moet komen. De Dorpsraden en de vereniging Behoud de Parel worden door het college uitgenodigd om deel te nemen aan een opiniërende raadsvergadering op dinsdag 2 december, waar over deze heroverweging gesproken wordt. In april 2009 neemt de gemeente-raad dan een definitief satndpunt in over de komst van de zandverwerkingscentrale.

Pagina's

Behoud de Parel
Abonneren op RSS - Berichten van de overheid