Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Stinkende zorgen

Projecten & onderwerpen: 

Het college van B&W (PvdA, Essentie en CDA) leren niets van de affaire met het Nieuw Gemengd Bedrijf en eerdere discussies naar aanleiding van de plannen voor megastallen aan de Kleefse Dijk in Sevenum. Tegen de wil van de bevolking in blijven ze initiatieven voor megastallen in de gemeente Horst aan de Maas steunen. Ondanks de mooie woorden van de coalitiepartijen in de gemeenteraad naar aanleiding van het rapport van het RIVM over de schadelijke consequenties voor de gezondheid van omwonenden.

Industrialisering buitengebied Leudal door Intensieve Veehouderij

Projecten & onderwerpen: 

HeidebloemIn het buitengebied van Leudal dreigt een voortschrijdende industrialisering. In bijgaand interview schetst actievoerder Van de Wiel (Heibloem) op heldere wijze de problematiek van deze industrialisering van het buitengebied en de machteloosheid van de burger. 

Coalitie tegen overlast vee: het Nationaal Burgernetwerk (betere gezondheid door minder vee)

Projecten & onderwerpen: 

Samenwerkende burgergroepen uit Limburg, Gelderland en Noord-Brabant, de meest veedichte provincies van Nederland, hebben op 7 december in ‘s-Hertogenbosch het Burgernetwerk Nederland opgericht. Gesprekken met burgergroepen uit andere provincies (Drenthe en Overijssel) om aan te sluiten bij het netwerk zijn reeds gestart.

Symposium over relatie veehouderij en gezondheid in Den Bosch

Projecten & onderwerpen: 

Op 14 oktober 2016 organiseerde het Kennisplatform Veehouderij en Humane Gezondheid haar jaarlijkse symposium. Dit jaar was het thema 'Van kennis naar toepassing in de praktijk: samen aan de slag!'. Vanuit Behoud de Parel namen twee leden deel aan het symposium, André Vollenberg en Paul Geurts.

Het symposium werd gehouden in de Brabanthallen in 's-Hertogenbosch. Meer dan 250 mensen voerden op vrijdag 14 oktober een levendige discussie over de relatie tussen gezondheid en de intensieve veehouderij in Nederland.

Symposium over oplossingen in veehouderij

Projecten & onderwerpen: 

Nog steeds, bijna 10 jaar na het opstarten van Behoud de Parel, staat de vereniging nog volop in de belangstelling. Deze week prijkt zij zelfs op de gemeentelijke kalender. Ook het thema waarvoor zij is opgericht komt meer en meer onder de aandacht. “Gezondheid eerst”  in relatie tot de intensieve veehouderij komt langzaam tussen de oren van politici en bestuurders!

Pagina's

Behoud de Parel
Abonneren op RSS - Berichten over ontwikkelingen elders