Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Ruimte voor anders boeren in het land van Maas en Peel

Projecten & onderwerpen: 

Op maandag 16 november 2015 organiseert de SP-werkgroep Land- en Tuinbouw Noord-Limburg een informatieavond over biologisch, kleinschalig of minder intensief boeren in Noord-Limburg. De informatieavond vindt plaats bij De Leste Geulde (Noordsingel 75 in Horst) en start om 19.30 uur

Eis afzwakken (milieu)regels historische fout varkenssector

Projecten & onderwerpen: 

Varkenshouders in Nederland klagen al geruime tijd over te lage prijzen. In een brief roepen boerenbonden (LTO en NVV), vleeskoepel (COV) en veevoederbranche (Nevedi) staatssecretaris Sharon Dijksma (PvdA) op om hen tegemoet te komen met maatregelen om de export van vlees te stimuleren. Ook zou het kabinet ‘boven-Europese wetgeving drastisch moeten verminderen’, omdat de varkenssector die extra eisen niet terug kan verdienen in de markt. Klopt die redenering en is deze houdbaar op lange termijn?

Nederland overschrijdt ammoniakplafond

Projecten & onderwerpen: 

Nederland voldoet nog niet aan de internationaal afgesproken normen voor ammoniakemissie. Volgens de jongste gegevens ligt de ammoniakemissie (vooral uit de veehouderij) in Nederland in 2013 boven het nationale emissieplafond van 128 kiloton. Uit een nieuwe berekening van het RIVM bleek dat varkens meer ammoniak uitstoten dan werd verondersteld.

Elektronische neuzen inzetten tegen stankoverlast

Projecten & onderwerpen: 

Met behulp van elektronische neuzen kan stankoverlast uit veehouderijen effectief worden bestreden. Bewoners- en milieugroepen uit Gelderland, Overijssel, Brabant en Limburg (waaronder vereniging Behoud de Parel), willen dat er een netwerk komt van dergelijke eNoses. De overheid zou hierin een stimulerende rol moeten vervullen..

Mestvergisters niet zonder gevaar en bron van stank

Projecten & onderwerpen: 

Naast de stallen voor varkens (35.000 varkens) en kippen (1,2 miljoen) hebben de initiatiefnemers van het Nieuw Gemengd Bedrijf ook plannen voor de bouw van een mestvergister. Ook dat is niet zonder gevaar. Bovendien kan zo’n installatie behoorlijk stinken, zo blijkt uit het rapport ”Nut en risico’s van covergisting”, opgesteld in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.

Pagina's

Behoud de Parel
Abonneren op RSS - Berichten over ontwikkelingen elders