Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

MER-commissie kritisch over plannen Centrale Zandverwerkingsinstallatie Grubbenvorst

Projecten & onderwerpen: 

De MER-commissie is kritisch over de plannen van DCM om een Centrale Verwerkingsinstallatie (CVI) te vestigen in het Raaieinde in Grubbenvorst. De CVI is gepland om het zand dat uit de Maas gehaald wordt te verwerken en vervolgens naar afnemers te vervoeren. Officieel is het doel van deze werkzaamheden om de burgers te beschermen tegen het hoge water van de Maas, in de praktijk blijkt dat economische motieven belangrijker zijn (Zie ook dit artikel op deze site).

Afvoer zand en grind van centrale zandverwerkingsinstallatie (cvi) via Venrayseweg

Projecten & onderwerpen: 

Als het aan het college van B&W van de gemeente Horst aan de Maas ligt, dan zal het vrachtverkeer van en naar de verwerkingsinstallatie voor zand en grind in Grubbenvorst via Raaieinde en de Venrayseweg naar de A73 geleid worden. Voor fietsers komen er verkeersvoorzieningen.

Meetpunt fijnstof aan Hoogheide

Afgelopen woensdag 17 november is de dorpsraad van Grubbenvorst geïnformeerd over de geplande plaats van het fijnstofmeetpunt. De locatie is in het open gebied aan de Hoogheide, 200 meter ten zuiden van de Horsterdijk. Het college van B&W van de gemeente Horst aan de Maas vindt dit de meest geschikte locatie voor de meting van fijnstof, die afkomstig is van onder andere het Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB). Behoud de Parel heeft haar bedenkingen.

Beantwoording vragen over CVI Grubbenvorst.

Projecten & onderwerpen: 

In de raadsvergadering van 12 oktober 2010 ging wethouder Litjens in op vragen van de SP-fractie over de stand van zaken met betrekking tot de realisering van de plannen van de Centrale zandverwerkingsinstallatie (CVI) in het Raaieind te Grubbenvorst. Gevraagd werd of het inzakken van de bouwmarkt en de start van een zandwinningsproject in Duitsland geen vertraging tot gevolg heeft voor de realisering van de CVI in Grubbenvorst en daarmee van de beveiliging tegen de Maas. De antwoorden op de vragen zijn terug te horen in het video-verslag van de raadsvergadering van 12 oktober 2010.

'Overheid riskeert forse toename blauwalg’

Projecten & onderwerpen: 

Gisteren publiceerde de Volkskrant de uitkomst van onderzoek naar baggerstort in zandwinputten, zoals die ook nabij Grubbenvorst (aan de Maas) gepland is. Deze stort blijkt niet verstandig. De natuur verschraalt en het werkt blauwalg in de hand. Toch zijn er plannen om in zo’n 1.000 putten, verspreid over heel het land, bagger te storten. En dat onder het mom van ecologische verbetering van plassen. De overheid neemt een groot risico door toe te staan dat alle diepe plassen kunnen worden volgestort met bagger.

Pagina's

Behoud de Parel
Abonneren op RSS - Berichten van de overheid